XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Ağlar ve Yaşamboyu Öğrenme Deneyimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aras BOZKURT
Org:
Country:
E-mail: arasbozkurt_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSosyal ağlar, kesintisiz öğrenme, yaşamboyu öğrenme
ÖzetWeb 2.0 birçok yenilikle beraber yüksek iletişim ve etkileşime olanak sağlayan sosyal ağları hayatımıza sokmuş ve kısa bir sürede günlük hayatlarımızın bir parçası olmasına olanak sağlamıştır. Sosyal ağlar gerçek yaşamlarımızın bir yansıması olarak dijital bir çevrede, başka bir ifadeyle dijital bir eko sistem içerisinde bireylerin kendilerini ifade etmelerine, dijital kimlik oluşturmalarına olanak tanımaktadır. Sosyal ağlar sağladıkları bu fırsatlarla etkileşim ve iletişimin yanı sıra yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış öğrenme deneyimlerine olanak sağlamaktadır. Sosyal ağlar sanal ortamlar olmanın ötesinde iletişimi, etkileşimi ve öğrenmeyi destekleyen bir eko sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin dijital kimlikler oluşturarak kendilerini sosyal ağlar üzerinde ifade etmeleri, sosyal ağların kısa sürede formal öğrenme ortamlarını destekleyen bir yapı olarak kendilerini kabul ettirmeleri ve son olarak bireylerin sürekli olarak çevrimiçi sosyal ağlara bağlanma ihtiyacı dikkat çeken noktalardır. Bu bakış açısıyla ele alındığında sosyal ağlar yaşamboyu öğrenme açısından önemli mecralar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı sosyal ağları öğrenme boyutunda incelemek ve sağladığı öğrenme fırsatlarını tartışmaktır. Bunun için sistematik bir alanyazın taraması yapılmış, alanyazında yer alan bulgular sentezlenerek sunulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC