XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTest Süreçlerinin Olgunluk Seviyesi Modeli ile İyileştirilmesi: Scrum ile Yazılım Geliştiren Bir İşletmede Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayfer Başar
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayferbasar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYazılım Testi, Test Olgunluk Seviyesi, Bilgi İşlem Şirketi Test Süreci.
ÖzetGelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, işletmelerin rekabet gücünün oluşturulmasında belirleyici olmaya başlamıştır. Bu sebeple kurumlar, daha rekabetçi olmak için işletmenin üretimini sağlayan yazılımların geliştirme faaliyetlerinin hız ve kalitesinin artırılmasını talep etmektedir. Kaliteli üretim talebi, yazılım geliştirme esnasında hatalı analiz, tasarım ve kodlama yapılmamasını ya da olası hataların olabildiğince önce fark edilip düzeltilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmasını gerektirmektedir. Bu da yazılımın çevik yöntemler içinde üretim aşamalarında ve yaygınlaştırılmadan önce yapılacak testlerinin etkin ve verimli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, SCRUM ile yazılım üretimi yapan bir şirkette, yazılım test süreci, TMMI (Tümleşik Test Olgunluk Modeli - Test Maturity Model Integrated) açısından ele alınmış, Uygulama Geliştirme Servislerinde (SCRUM Takımı) SPRINT içinde yapılan testlerin olgunluk seviyesinin arttırılmasına yönelik iyileştirme önlemleri belirlenmiştir. V modelinin izlenmesi, risk ve test yönetim planının hazırlanması, müşteri ile iletişimin arttırılması, personelin test konusunda eğitilmesi, süreç iyileştirme için aksiyon planının oluşturulması, hata önleme ekibinin oluşturulması en temel önerilerdir.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC