XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Tabanlı Hibrit Bir Uygulama Modeliyle Personel Bilgi Sistemi Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zafer CÖMERT
Org: Bitlis Eren Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zcomert_AT_beu.edu.tr

Yazar 2
Name: Adnan Fatih KOCAMAZ
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatih.kocamaz_AT_inonu.edu.tr

Yazar 3
Name: Musa ÇIBUK
Org: Bitlis Eren Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mcibuk_AT_beu.edu.tr
Anahtar KelimelerWeb Tabanlı Personel Bilgi Sistemi, Hibrit Model, Web Servisleri, Nesne Yönelimli Programlama
ÖzetPersonel Bilgi Sistemi (PBS), üniversite personellerinin web ortamında kendilerine ait bir alan adı üzerinden modüler bir yapı ile bilgi paylaşmasını sağlayan ve personel ile site ziyaretçileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi arttıran web tabanlı bir otomasyondur. PBS, güncel web teknolojileri ve nesne yönelimli programlama teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Uygulama, hem kendi üzerindeki verileri başka uygulamalar ile paylaşabilecek hem de başka uygulamalar üzerindeki verileri alarak yeni içerikler üretebilecek nitelikte hibrit bir model mantığı ile geliştirilmiştir. Bu kapsamda, SOAP/WSDL web servisleri senkron ve asenkron olarak kullanılmış ve uygulamanın AD-LDAP entegrasyonu yapılmıştır. Uygulamanın blog, kişisel web sayfaları gibi sistemler ve Google Maps ile birlikte çalışması ayrıca bilgi paylaşımı için her bir modülün kullanıcı tercihine bağlı olarak RSS’ler üretmesi sağlanmıştır. PBS hibrit modelin dışında tema desteği, akıllı URL yapısı ve çoklu dil tercihleriyle ön plana çıkmaktadır.
Başlıklar Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Kurumsal İnternet Politikaları
Web Servisleri
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC