XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDemografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kemal AKYOL
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kemalakyol48_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Şafak BAYIR
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: safakbayir_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Baha ŞEN
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr
Anahtar KelimelerKoroner Arter Hastalığı, Değiştirilebilen Risk Faktörleri, Bilgi Keşfi, Sınıflandırma
ÖzetDemografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Koroner arterler kalbin kendisini besleyen damarlardır. Koroner arter hastalığı bu damarlarda meydana gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkar ve çok yaygın bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan bir çok risk faktörünün olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda sınıflandırma teknikleri ile modifiye edilebilen risk faktörlerinin koroner arter hastalığına etkisi analiz edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan verisetleri biyokimya ve hemogram laboratuvar test sonuçlarını içermektedir. Analizler ile elde edilen başarım ölçütleri net bir şekilde göstermektedir ki, hipertansiyon ve diyabet mellitus faktörlerinin KAH üzerinde etkisi vardır. Ayrıca, bu çalışma koroner arter hastalığı gibi medikal verilerin işlenmesi ve sınıflandırılmasında random forest ve destek vektör makineleri algoritmalarının kulllanılabileceğini bize göstermiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC