XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversiteler İçin Kariyer Yönetim Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhammet Damar
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri AD. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Country: TR
E-mail: muhammet.damar_AT_deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Yaşar Dereli
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: yasar.dereli_AT_deu.edu.tr

Yazar 3
Name: Zafer Dicle
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: zafer_AT_deu.edu.tr
Anahtar KelimelerKariyer Yönetim Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi, Öğrenci Haberleşme, Duyuru Sistemi
ÖzetÜniversitelerin en önemli amaçlarından birisi nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları ve öğrenim görmekte olan öğrencileri için bir kariyer yönetim sistemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulama kariyer planlama koordinatörlüğü ve fakülte birim sekreterlerinin yaşamış oldukları iletişim problemine çözüm bulmaktadır. Proje web uygulaması ve mobil uygulama olmak üzere iki farklı modülden oluşmaktadır. Çalışmada üniversiteler için geliştirilebilecek idealize edilmiş bir kariyer sistemi gerek literatür taraması gerekse var olan ihtiyaçlar ve süreçler doğrultusunda kavramsal olarak ele alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunlarının ve öğrencilerinin sanayiden gelen iş imkânları, etkinlik ve eğitim haberleri gibi haberler konusunda kolay bir şekilde haberdar edilmesi uygulama içinde hedeflenmiştir. Mezunların ve öğrenim gören öğrencilerin kariyer süreçleri sistem yaklaşımıyla ele alınmıştır. Gerçekleştirilen mobil uygulama Android cihazlarda kullanılabilmektedir. Hali hazırda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları tarafından "deuKariyeriM" isimli mobil uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir. Aynı zamanda web arayüzü sayesinde yetkiye göre ilgili birimler öğrencilere veya mezunlara iletişim imkanı sunar. Çalışma diğer üniversitelere, mezun ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kariyer süreçleri üzerinde örnek teşkil etmesi ve üniversite kariyer yönetim süreçlerine literatür çerçevesinde katkı sağlayacağı beklenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC