XVII. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık1 Taşla 3 Kuş: Active Directory, Üniversite Bilgi Sistemi ve İnternet Erişimi Entegrasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer GÜNGÖR
Org: Gediz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: omer.gungor_AT_gediz.edu.tr

Yazar 2
Name: Süleyman Emir TURNA
Org: Gediz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emir.turna_AT_gediz.edu.tr
Anahtar KelimelerÜniversite, İnternet, E-Mail, Erişim, Bilgi Sistemi
ÖzetDonanım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet gündelik hayatta daha önemli bir yer tutmakta ve bilgi kaynaklarına erişimde ilk seçenek haline gelmektedir. Öyle ki internet bir kişi için neredeyse temel ihtiyaç haline gelmeye çok yakındır. İnternet ortamında ise insanları birbirine ulaştıran en hızlı ve en yaygın yöntem e-posta hizmetleridir. Özellikle öğrenciler birbirleriyle iletişimini yoğunlukla bu yolla sağlamakta olup, bu hizmeti hızlı şekilde sunmak da zorunluluk haline gelmiştir. Üniversitelerin öğrencilerine sağladıkları internet hesapları ve e-posta hizmetlerinin yönetiminde ise büyük oranda active directory hizmeti gelmektedir. Active Directory, Microsoft ağlarında kullanılan dizin hizmetidir. Bu veri tabanı, organizasyonun tüm bilgilerini saklayabilir. Bu dizin vasıtasıyla çeşitli yönetimsel kısıtlamalar oluşturulabilir ya da kullanıcıların çalışma ortamları ihtiyaçlar ve standartlar doğrultusunda şekillendirilebilir. Bildiri dâhilinde tanıtılan proje, öğrencilerin üniversite kaydından başlayarak öğretim hayatlarında kullandıkları internet ve e-posta hizmetlerinin nasıl otomasyon üzerinden sistematik ve kolay bir yolla yapıldığını içermektedir. Üniversiteyi kazanan bir öğrencinin kaydını yaptırdığında üniversite sistemlerini kullanmaya başlaması, elektronik posta hesabının açılması ve bu elektronik hesabına bağlı olarak erişim haklarının tanımlanması sadece tek bir işlemle başlatılmaktadır. Sonraki süreçlerde ise öğrencinin durumundaki değişikliklere göre (bölüm değiştirme, mezuniyet… gibi) sistemler öğrencinin tüm kayıtlarını (erişim kısıtlaması, haklarının azaltılması/arttırılması) dinamik olarak düzenlemektedir. Aşamaların sürekli kayıt altına alınması, karşılaşılan hatalar konusunda bilgilendirme ve sorunların nasıl çözüleceğinin aktarılması da sistemin canlılığı ve kolay kullanılabilirliği açısından önemlidir. Personelin iş yükünün azaltılması, dinamik olarak öğrenci bazlı işlemler yürütülmesi de projenin avantajlarındandır. Hazırlanan bildiride, gerçeklenmiş projenin adımları tanımlanacak, süreçleri hakkında bilgi verilecek ve farklı ortamlara uygulanabilirliği ile daha da geliştirilmesi üzerine fikirler paylaşılabilecektir
Başlıklar AB-KısaBildiri
İnternet Servislerinin Çalıştırılması
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC