XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDijital sosyolojide hakim trendlere eleştirel yaklaşımlar: Küçük veri, büyük veriye karşı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Dağhan Irak
Org: Strazburg Üniversitesi
Country: FR
E-mail: daghan.irak_AT_etu.unistra.fr
Anahtar Kelimelerdijital sosyoloji, büyük veri, big data, küçük veri, small data
ÖzetInternetin, özellikle de Web 2.0 ve HTML5 üzerinden şekillenen yeni medyanın "büyük veri"ye daha önce hiç olmadığı kadar rahat ulaşıldığı bir ortam yaratmasıyla, bu kavram dijital mecralar üzerine çalışılan sosyal bilimler disiplinlerinin, aynı zamanda sosyolojinin de, merkezine oturdu. Ancak "büyük veri"nin (big data) sağladığı bütün olanakların yanında, hakim trendler internet üzerin(d)e yapılması gereken kalitatif "küçük veri" (small data) çalışmalarının önünü tıkamış durumda. Bu çalıştayda, dijital sosyolojinin "küçük veri" üzerinden yapabileceği çalışmalar hakkındaki alternatif metodolojiler uygulamalı olarak tartışılacaktır. Bu bir Çalştay önerisidir
Başlıklar AB-Çalıştay
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC