XVII. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİmge İşleme Uygulamalarında Cırcır Böceği Algoritması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat CANAYAZ
Org: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mcanayaz_AT_yyu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ali KARCI
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: adresverme_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİmge İşleme, Metasezgisel algoritma, Entropi.
ÖzetBu çalışmada imge işleme uygulamalarında sıklıkla kullanılan eşik değerinin hesaplanmasında yeni bir metasezgisel algoritma yaklaşımı olan Cırcır Böceği algoritması kullanılacaktır. Bu algoritma isminden de anlaşılacağı üzere doğadaki bir böcek türünden esinlenilerek ve onun hareketlerinin modellenmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir metasezgisel algoritmadır. Bu algoritma aracılığıyla Kapur’un entropi yönteminde histogram değerlerinin hesaplanması sonucu bulduğu eşik değerlerinin daha kısa sürede bulunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla metasezgisel algoritmalarda ortak olarak bulunan hedef fonksiyon için entropi temelli yöntem benimsenmiştir. Bu yeni yaklaşımın imge işleme uygulamalarında kullanılabilir bir yapıya sahip olduğu gösterilmekte ve kullanılan standart test imgeleri üzerinde algoritma çalıştırılarak elde edilen sonuçlarla bu çalışma desteklenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC