Akademik Bilişim Konferansları www.ab.org.tr

Eğitim Semineri Öneri Formu, v1.0


(Formun Sonundaki Notlar Bölümünü Lütfen Okuyunuz)


Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler

 1. Adı, Soyadı

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
 1. Ünvanı/Görevi 1. Kurum/Kuruluş 1. E-posta 1. Telefonları, iş ve/veya cep 1. Varsa, web sayfası URL 1. Eğitmenin Kısa Biyografisi
 1. Tarih
Bölüm 2: Eğitim Seminerine Ait Bilgiler

 1. Eğitim Semineri Adı 1. Eğitim Seminerinin Süresi
  (en az 1.5 saatlik bir oturum veya yarım gün, 1 gün, 1.5 gün, 2 gün olarak)
 1. Konferans sırasında Eğitim Seminerini vermek için tercih ettiğiniz gün/günler
  (1. gün, 2, gün, 3. Gün?)
 1. Eğitim Seminerinin hedefi
 1. Eğitim Seminerine kimler katılabilir?
 1. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)
 1. Katılımcıların Eğitim Seminerine getirmesi gereken donanım/yazılım (varsa)
 1. Azami katılımcı sayısı (varsa)
 1. Kapsanacak Konular:

  - Her yarım gün, 1.5 saatlik iki oturum halinde net 3 saattir
  - İki oturum arasında yarım saat çay/kahve molası vardır
  - Her oturum eğitim sunumu veya uygulamadır
  - Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
  - Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız

1. Gün, 1. Yarım Gün

1. Gün, 2. Yarım Gün
Eğitim Semineri iki gün ise, 1. Yarım Gün ve 2. Yarım Gün olarak yukarıdaki formatta ekleyiniz


 1. Konferans organizasyonundan beklenen donanım/yazılım desteği (varsa) 1. Diğer BilgilerNotlar:

 1. Bu formu, Akademik Bilişim Konferansı sırasında kısa süreli eğitim semineri vermek için öneride bulunmak isteyen eğitmenler doldurmalıdır. Akademik Bilişim Konferansı öncesi 4 gün içinde verilen 4 gün süreli eğitimler “Kurs”, konferans sırasında verilen kısa eğitimler ise “Eğitim Semineri” olarak anılmaktadır.

 2. Eğitim Semineri, öneri sahibi eğitmen koordinasyonunda birden fazla (azami dört) eğitmen tarafından verilebilir. Eğitim Semineri verecek eğitmen sayısı birden fazlaysa, Form Bölüm 1 her eğitmen için ayrı ayrı doldurulmalı ve Form Bölüm 2’den önce yerleştirilmelidir, ayrıca hangi eğitmenin Eğitim Seminerinin hangi parçasını sunacağı Form Bölüm 2’de açıkça belirtilmelidir.

 3. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eğitmenler daha önce Akademik Bilişim Konferanslarında Eğitim Semineri veya Kurs vermiş ve konferans düzenleyiciler tarafından yakından tanınıyor olsalar dahi, eğitmenlerin kısa biyografisinin forma yazılması, katılımcıların Eğitim Semineri seçimi açısından önemlidir.

 4. Eğitim Semineri süresi genelde yarım ya da bir gün, en çok iki gündür. Her yarım günde ortalama 3 saat net eğitim/uygulama olmalıdır. Yarım günlük Eğitim Semineri programı, arada yarım saat çay/kahve molası ile 1.5 saatlik iki eğitim/uygulama oturumu şeklinde düşünülmelidir.

 5. Eğitmenlik gönüllülük bazındadır. Eğitmen/eğitmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir, seyahat ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır.

 6. Talep sahibi eğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini http://openconf.ab.org.tr/ adresine yüklemesi gerekmektedir.


AB-EgitimSemineri-Oneri-Formu-2015-11-25-v1.0.docx Sayfa 2/ 2