Akademik Bilişim Konferansları www.ab.org.tr

Kurs Öneri Formu, v3.0


(Formun Sonundaki Notlar Bölümünü Lütfen Okuyunuz)


Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler

 1. Adı, Soyadı

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
 1. Ünvanı/Görevi 1. Kurum/Kuruluş 1. E-posta 1. Telefonları, iş ve/veya cep 1. Varsa, web sayfası URL 1. Eğitmenin Kısa Biyografisi
 1. Eğitmenin Banka Hesap Numarası (tercihan IBAN olarak)
 1. Tarih
Bölüm 2: Kursa Ait Bilgiler

 1. Kurs Adı 1. Kursun hedefi
 1. Kursa kimler katılabilir?
 1. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)
 1. Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım (varsa)
 1. Azami katılımcı sayısı (varsa)
 1. Kapsanacak Konular:

  - Her yarım gün, 1.5 saatlik iki oturum halinde net 3 saattir
  - İki oturum arasında yarım saat çay/kahve molası vardır
  - Her oturum eğitim sunumu veya uygulamadır
  - Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
  - Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız

1. Gün, 1. Yarım Gün
1. Gün, 2. Yarım Gün
2. Gün, 1. Yarım Gün
2. Gün, 2. Yarım Gün
3. Gün, 1. Yarım Gün
3. Gün, 2. Yarım Gün
4. Gün, 1. Yarım Gün
4. Gün, 2. Yarım Gün
 1. Konferans organizasyonundan beklenen donanım/yazılım desteği (varsa) 1. Diğer BilgilerNotlar:

 1. Bu formu, Akademik Bilişim Konferansı öncesi 4 gün içinde uzun süreli kurs vermek için öneride bulunmak isteyen eğitmenler doldurmalıdır. Kurs, kısa ders ya da eğitim anlamındadır. Akademik Bilişim Konferansı sırasında verilen kısa eğitimler “Eğitim Semineri” olarak anılmaktadır.

 2. Kurs, öneri sahibi eğitmen koordinasyonunda birden fazla (azami dört) eğitmen tarafından verilebilir. Kursu verecek eğitmen sayısı birden fazlaysa, Form Bölüm 1 her eğitmen için ayrı ayrı doldurulmalı ve Form Bölüm 2’den önce yerleştirilmelidir, ayrıca hangi eğitmenin kursun hangi parçasını sunacağı Form Bölüm 2’de açıkça belirtilmelidir.

 3. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eğitmenler daha önce Akademik Bilişim Konferanslarında kurs vermiş ve konferans düzenleyiciler tarafından yakından tanınıyor olsalar dahi, eğitmenlerin kısa biyografisinin forma yazılması, katılımcıların kurs seçimi açısından önemlidir.

 4. Kurs süresi dört gündür, daha az olamaz. Her günde ortalama 6 saat net eğitim/uygulama olmalıdır. Günlük kurs programı, arada yarım saat çay/kahve molası ile 1.5 saatlik iki sabah eğitim/uygulama oturumu, 1 saat öğle yemeği mola ve arada yarım saat çay/kahve molası ile 1.5 saatlik iki öğleden sonra eğitim/uygulama oturumu şeklinde düşünülmelidir.

 5. Eğitmenlik gönüllülük bazındadır. Eğitmen/eğitmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir, sadece seyahat ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Banka hesap numarasının önceden bu formda istenmesinin ana sebebi budur.

 6. Talep sahibi eğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini http://openconf.ab.org.tr/ adresine yüklemesi gerekmektedir.

AB-Kurs-Oneri-Formu-2015-11-25-v3.0.docx Sayfa 2/ 2