18. Akademik Bilişim Konferansı
Paneller 3-5 Şubat 2016

191Açık Erişim ve Ötesi
242Açık ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Eğilimler
244 Eğitimde Açıklık ve Dönüşüm
375 Türkiye'ye Siber Saldırılar: Ne Oldu? Ne Yapılmalı?