18. Akademik Bilişim Konferansı
Konferans İçi Bazı Seminerve Çalıştaylar 3-5 Şubat 2016

6Docker 101
146Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016
171Web Applications Security Tricks
181 Türkiye’de LibreOffice Geliştirme ve Yerelleştirme Çalışmaları
182Kadınlar İçin Uluslararası Özgür Yazılım Fırsatları
183Uluslararası Bir Özgür Yazılım Projesine Dahil Olmak
185Bilgi Teknolojileri Alanında kariyer yapmak için 10 neden...
211Büyük Veri ve NoSQL Uygulamaları
238Riak NoSQL ile web uygulaması çalışması
283Hack Kültürü
309Etkileşimli Tahta
310Bütünleşik Siber Güvenlik
313ULAKBÜS - Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Üniversite Sistemi
319Bilişim Öğrencilerini İş Hayatına Hazırlamak
348OpenEdx ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Deneyimleri
356Openflow ile Ağ Yönetimine Giriş
358Bilişimciler için Bilişim Hukuku