Akademik Bilisim Konferansi 2016

 


Kabul Edilen Bildiriler

ID

Başlık

Bağlantılı Kişi

Dosya

2

GNU/Linux Sistem Yonetimine Giris

Fatih N. YARCI
N. Ceren SERİM

 

4

Ruby101

Umurcan Görür

 

6

Docker 101

Fatih N. YARCI

 86.4 KB

8

Siber Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Sosyal Medya İstihbaratı

Serkan Savaş
Nurettin Topaloğlu

 3.34 MB

14

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda,Yönlendirme Algoritmalarının Performans Analizi

Coşkun Atay
Sinem Seçgin

 480.5 KB

15

Testle bütünleşik arttırımlı yazılım geliştirme modeli ve örnek bir vaka

Gül Deliorman
Aylin Kantarcı
Umut Kantarcı

 35.43 KB

17

Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Neşe Şahin Özçelik
Neval Göksel

 

20

Bileşik Cümlelerde Yan Cümleciklerin Otomatik Etiketlenmesi

Metin BİLGİN
MEHMET FATİH AMASYALI

 74.4 KB

21

Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması

Yeşim AKTAŞ
Ebru YILMAZ İNCE
Abdülkadir ÇAKIR
Akif KUTLU

 513.92 KB

22

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi

Emre Kazan
Fatih Gülüşen
Osman Büyükköroğlu
Coşkun Aygün

 218.01 KB

23

Sabancı Üniversitesi'nde Mobil Yaşam

Ercan Mutlu

24

Sabancı Üniversitesi'nde Sosyal Ağ Uygulaması

Mustafa Çamaltı

25

Web Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri: Yapıları ve Özellikleri

Ömer Deperlioğlu
Gür Emre Güraksın
Utku Köse

 389.94 KB

26

GNU/Linux Sistem Yönetimi I

Deniz Parlak

 

27

Java Programlama

Şaban Gülcü

 

32

Video Oyunlarının ve Video Oyun Kafelerin Birey Sağlığına Etkileri: Nitel Bir Araştırma

Muhammet Demirbilek
Durmuş Koç

 267.5 KB

33

Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri Değerlendirilmesi

Aytuğ Onan
Serdar Korukoğlu

 131 KB

35

Front-End Geliştirme Temelleri

Aziz Arslan
Uğurcan Ömür

 

36

Türkçe Metin Özetlemede kullanılan Yöntemler

ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU
NEVCİHAN DURU

 137.5 KB

37

Ağ Sızma ve Güvenlik

Barkın Kılıç
Kürşat Oğuzhan Akıncı

 

39

KOHA Kütüphane Bilgi Sistemi'nin Üniversitelerde Uygulanması, Entegrasyonlar ve Yenilikler

Mengü Yazıcıoğlu

40

DSpace ve Eprints Karşılaştırması ile Açık Erişim ve Sayısallaştırma Çözümleri

Mengü Yazıcıoğlu

41

Akademisyenler ile İletişim, Bilgi Okuryazarlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Ethem Olukcuoğlu

 564.56 KB

42

Akıllı Telefonlarda Gizlilik ve Mahremiyet: Durum Saptaması ve Öneriler

Enis Karaarslan
Meltem Demir
Vedat Fetah

 584.88 KB

45

ODTÜ BT Hizmetleri Yönetimi ve Yönetim Platformu

Gökçe Türkmendağ
Bahar Şengün
Derya Törüyen
Nihan Ocak

 357 KB

46

Apriori Algoritması ve Türkiye'deki Örnek Uygulamaları

M. Emin Eker
Recai Oktaş
Gökhan Kayhan

 127.5 KB

47

Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması

Emre Can YILMAZ
Recai OKTAŞ

 551.79 KB

49

Apriori Algoritmasının Farklı Veri Kümelerine Uygulanması

M. Emin Eker
Recai Oktaş
Gökhan Kayhan

 153 KB

50

Konteyner Tabanlı Sanallaştırma ve 12 Faktör Yöntembilimine Dayalı Web Uygulama Geliştirme Süreci Önerisi

Emre Can YILMAZ
Recai OKTAŞ

 325.29 KB

51

GitHub Üzerinden Yönetilen Debian Yazılımlarının Geliştirme İstatistikleri

Dilara Koca
Recai Oktaş

 424.5 KB

52

Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Not Sistemi: Adnan Menderes Üniversitesi e-Not Sistemi

Özgür GÜVEN GÜNAY

 408.5 KB

53

Android Tabanlı Mobil Uygulama İle Araç Karbon Salınım Hesabı

İsmet Faruk YAKA
Abdülkadir KOÇER
Afşin GÜNGÖR

 247.38 KB

54

Bir Konutun Elektrik İhtiyacının Yazılım Desteği İle Tespit Edilmesi

Abdülkadir KOÇER
İsmet Faruk YAKA
Afşin GÜNGÖR

 100.1 KB

55

Toplu taşımada hatlara optimum araç ve şoför atama karar destek sistemi

Caner ALTUNTAŞ
Zeynep SARGUT
Dilek ÇETİN TULAZOĞLU

 491.54 KB

57

Prostat Kanseri Teşhisinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Başırım Karşılaştırması

Sait Can Yücebaş

 38.81 KB

58

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Şehircilikte Kullanılması: İnceleme ve Ön Ürün

Uğur Özcan
Aslıhan Arslan
Enis Karaarslan

 381.68 KB

59

Esnek Web Ara Yüzü Tasarlanması Üzerine Bootstrap İle Bir Uygulama

Veli Özcan Budak
Murat Gezer

 659.97 KB

66

Büyük Veri Kavramı ve Karakteristik Özellikleri

Musa Milli
Fatmana Şentürk
Sinem Çınaroğlu
İbrahim Çınaroğlu

 320.47 KB

67

Dünyadaki En İyileri Drupal kullanıyor. Ya siz?

Veli Akçakaya

68

Enine Boyuna Siber Güvenlik

Mustafa ALTINKAYNAK
Mazlum Ağar
Besim ALTINOK
Fatih Erdoğan
Hasan Emre ÖZER

 

71

Python Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri

Uğur Ayvaz
Adil Çoban
Hüseyin Gürüler
Musa Peker

 2.84 MB

72

Çukurova Üniversitesi Tam Öğrenme Destekli Sınav Sistemi

Şemseddin KOÇAK
Murat KARA
Erkan KAYNAK

 120.57 KB

73

Django ile Web Uygulaması Geliştirme

Ahmet Can Kepenek
Özge Barbaros

 

74

Yazılım Eğitiminde Scratch Programı Çalışmalarının Analizi

İbrahim Berksoy
Ömer Faruk Sözcü
Elif Armağan
Aynur Arslan

 53.14 KB

75

Kararlı Eşleşme Probleminde Seçimleri Kısıtlayan Yeni Bir Yaklaşım

Aycan Vargün
Mehmet Emin Dalkılıç

 726 KB

76

Türkiye’de Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri ve Örnek Bir Uygulama

Ahmet Özcan
Erdinç Özdemir

 240.42 KB

77

Tarım Mobil Uygulamalar

Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu
Erkan Güler

 340.53 KB

78

Mobil Cihazlar, Mobil Adli Bilişim ve Önerilen Süreç Modeli

Uğur AKALIN
Çelebi ULUYOL

 1.68 MB

79

Akademik Eğitimde Yeni Bir Etkileşim Deneyimi önerisi

Behiç Alp Aytekin

 22 KB

80

Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması: geliştirme süreci ve öğretmen-öğrenci görüşleri

Turgay Demirel
Turkan Karakus Yılmaz

 347.22 KB

84

Gabor Özellikleri ve Görsel Sözlük Kullanarak Retinal Görüntülerdeki Sert Eksudaların Tespiti

Kemal AKYOL
Şafak BAYIR
Baha ŞEN

 1.72 MB

85

Retinal Görüntülerdeki Mikroanevrizmaların ve Hemorajilerin Tespiti

Kemal AKYOL
Baha ŞEN
Şafak BAYIR

 276 KB

86

Üniversitelerin Radyo-TV Yayıncılığın Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet

Yiğit Açık
Levent Uslu
Fazıl Apaydın

 88 KB

87

Bir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği

Levent Konuş
Yiğit Açık
Fazıl Apaydın
Çetin Ayvaz

 75.5 KB

89

İnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi

Hakan TÜZÜN
Güray ARIK
Muhittin ŞAHİN
Tansel TEPE
Abdullah Yasin GÜNDÜZ

 21.52 KB

92

"E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği)

Ali Erdem Akgul

 42.85 KB

95

Sequence Oyununun Minimaks Algoritması Kullanılarak Tasarlanması Ve Geliştirilmesi

Yavuz Kömeçoğlu
Çetin Oktay
Nilgün İncereis
Levent Yıldız
Aslı Uyar

 860 KB

96

Yeni Medya Teknolojilerinin Yayıncılıkta Kullanımı: TRT Örneği

Fatih Gülüşen
Emre Kazan
Hüseyin Yıldırım Ulusoy

99

E-Devlet Uygulamaları İle Şeffaflık, Katılım ve Demokratikleşme İlişkisinin Analizi (Aydın İli Örneği)

Kayhan Delibas
Ali Erdem Akgul

 40.47 KB

101

Mobil Ödeme Sistemlerinde NFC Kullanımı

Ercüment Türk

 269 KB

102

K-NN Algoritmasının Sınıflandırma Başarımı

Erdal Taşcı
Aytuğ Onan

 580.61 KB

104

Bebekler Ve Yatan Hastalar İçin Alt Değişimi ve Yüksek Ateş Takibi Mobil Uygulaması

Kadir Arslan
Ahmet Böbrek
İsmail Kırbaş

 6.03 MB

105

Veri Madenciliği Uygulamalarında Özellik Seçimi İçin Finansal Değerlere

Ali TUNÇ
İlker ÜLGER

 254.5 KB

106

Uluslararası Hukuk Açısından Siber Hareket

Murat Doğru

 319.96 KB

107

Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı

Sencer Aksoy
Osman Özkaraca
Serdar Biroğul
Gürcan Çetin

 677.2 KB

108

Gömülü Sistem Tabanlı Model Mobil Aracın Akıllı Telefonla Uzaktan Kontrolu

Hakan Dalkılıç
Yrd. Doç. Mehmet Hilal Özcanhan

 206.98 KB

109

Scrum Takımlarında Performans Ölçüm Yaklaşımı

Necmettin Özkan
Erol Emir Erdaş

 111 KB

110

OPENCV Görüntü İşleme Yazılımı İle Fındık İçlerinin Kullanıma Uygunluğunun Belirlenmesi

Ebubekir Güler

 192.34 KB

111

Suç Analizinde Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesinin Kullanılması

Merve Orakcı
Bünyamin Ciylan
İbrahim Kök
Mehmet Sevri

 76.5 KB

112

Kurumsal Ağlarda Uzak ve Merkezi İşlem Birimlerinin Sanallaştırılması: Bir Uygulama

Emrah Çolak
Aydın Çetin

 752 KB

117

Ardunio Tabanlı Prototip Akıllı Ev Sistemi Tasarımı

Çilem Koçak
İsmail Kırbaş

 441.89 KB

119

LibreOffice Geliştirme Atölyesi

Gülşah Köse
Aybüke Özdemir
Berk Güreken
Yeliz Taneroğlu

 

120

Ağ Yöneticiliğine Giriş

Gökhan Akın
Ozan Bük
Cem Taylan Bozkurt

 

124

Raf Görüntüleri Üzerinde Nesne Tanımaya Dayalı Planogram Eşleştirme

Ünsal Gökdağ
Mehmet Yasin Akpınar

 884.87 KB

128

Yazılım alanında Bilgisayar programcılarının Türkiye'de ki önemi ve rolleri

Yunus ÖZKÖK
Murat DENER

 71.5 KB

129

Mobil Cihazlarda Gömülü Veritabanlarının Karşılaştırılması: SqLite ve CouchBase Lite

Erkan Güler
Taner Arabacıoğlu
Özel Sebetci

 424.26 KB

130

Phonegap ile Çoklu Mobil Ortamlara Uygulama Geliştirme: Web Servis Örneği

Erokan Canbazoğlu
Abdülkadir Koçer

 140.27 KB

132

ZombiMiyim?: Sınıflandırma Tabanlı Zombi Bilgisayar Tespi Sistemİ

Deniz Kılınç
Fatma Bozyiğit
Emin Borandağ
Fatih Yücalar
Hasan Akyol
Emre Berk Akırmak
Zafer Uzun

 554.82 KB

134

Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Sosyal Ağ Kullanma Algılarının Belirlenmesi

Nilgün Tosun

 2.04 MB

136

Libramy: Üniversite kütüphaneleri için mobil arayüz uygulaması

Eren NARİN
Furkan KINALITAŞ
Utku SELVİTOPU
Mehmet CANPOLAT
Kıvanç DİNÇER

 874.33 KB

137

Hemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı eğitimi

Özden Demircioğlu Faydalıgül
Altan Çolakkol

 208 KB

140

Belirteç Seçiminin Huffmann Kodlaması Üzerine Etkisi

Korhan GÜNEL
Onur DİNCEL

 411.63 KB

141

Lojistik Süreçte Yeni Bir Uygulama ve Sektörün Bakış Açısı: Akıllı Konteyner

D. Özgün Sarıoğlu
Muhsin Özdemir

 117.5 KB

143

Yazılım Test Sürecinde Hata Yönetimi ve Finans Sektöründen Örnek Uygulama

Fatma Molu
Ayşe Betül Karagöz

 476.62 KB

144

E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz

Gökhan SAKAR
Dr. Nihat YURT
Gürkut KOÇAK
Suna Öztop SARIOĞLU
Hülya YARDIMOĞLU
H.Cumhur ERCAN
Mehmet UYGUR
Sedaget AKYOL
Evrim Oya GÜNER

 1.75 MB

146

Kavramsal Tasarım Çalıştayı 2016

Türkan Uzun İrgin
Olcay Çetiner Özdemir
Ufuk Aydın
Şentürk Özdemir

 335.5 KB

148

Biçimbilimsel Özniteliklerin Eş-Oluşumlarına Dayalı Doku Betimleme

İzzet Özen
Erchan Aptoula

 804.97 KB

149

Siber Saldırı ve Savunma Atölyesi

Bahtiyar Bircan
Aytek Yüksel

 

151

Kamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin Bir E-Dönüşüm Modeli ve Yol Haritası Önerisi

Esad Esgin
Ahmet Çetinkaya
Mustafa Ağaoğlu

 485 KB

152

Fatih Projesi: Aydın İli Örneği

Ahmet Erhan DİNÇER
Fatma Neval GENÇ

 32.55 KB

153

Yapay Zeka ile Parfüm Öneri Sistemi

Yusuf Kocaman
Asli Uyar

 60 KB

154

Arduino 1. Seviye Kursu

Güray Yıldırım
Fatih Erdem
Burak Acar
Oğuzhan Gençel

 

159

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Eğitimi

Yavuz İNAL
Hacer GÜNER
Ömer AYDIN

 

160

İşitme Engelli Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Karşı Yatkınlıkları

Neslihan Keser
Metin Kapıdere

 917 KB

161

3 Boyutlu Programlama Temelleri

Alper Tekinalp
Engin Manap
Mesutcan Kurt

 

162

Bir Üniversite Televizyonunda Üretilen Programların Youtube Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi

Çetin Ayvaz
Yiğit Açık
Levent Konuş

 25.86 KB

164

Yazılım kalite kontrolü

Gül Deliorman
Aylin Kantarcı

 373.54 KB

165

Öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde öğretim üyeleri perspektifinden BİT entegrasyonu

Yasemin Koçak USLUEL
Nilüfer ATMAN Uslu

 108 KB

168

Arduino 2. Seviye Kursu

Güray Yıldırım
Maide Altuntaş

 

169

Arduino İle Görme Engelliler İçin Sensörlü Şapka Sistemi

İbrahim Deyan
Metin Kapıdere

 601.5 KB

170

PHP: Usulüne Uygun

Ömer Çıtak
Uğur Arıcı

 

171

Web Uygulama Güvenliği

Ömer Çıtak

 46 KB

172

Güvenli E-Belge Saklama Platformu Uygulaması

Erdinç Özdemir
Ahmet Özcan
Mehmet Görkem Ülkar
Şule Gündüz Öğüdücü

 875 KB

173

Internet teki yemek ve seyahat bloglarının gastronomi turizmi destinasyon seçiminde etkileri"

Nejat Kutup

 708.51 KB

174

İstanbul Toplu Taşıma Ağı Analizi

Ahmet Emre Aladağ

 5.66 MB

176

Turizm İşletmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İnceleme

Oğuzhan Serttaş
Güntekin Şimşek

 27.25 KB

181

Türkiye’de LibreOffice Geliştirme ve Yerelleştirme Çalışmaları

Gülşah Köse
Necdet Yücel

182

Kadınlar İçin Uluslararası Özgür Yazılım Fırsatları

Aybüke Özdemir
Burçin Akalın
Melike Yurtoğlu

 35.58 KB

183

Uluslararası Bir Özgür Yazılım Projesine Dahil Olmak

Necdet Yücel
Yeliz Taneroğlu

185

Bilgi Teknolojileri Alanında kariyer yapmak için 10 neden...

Reşit İlker Gökhan

 153.24 KB

189

Muşta Elektromanyetik Kirliliğin Gün İçindeki Değişimi

Taha ETEM
Teymuraz Abbasov

 148.57 KB

190

DeuToy Akıllı Oyuncak ve Android Kontrol Sistemi

Hakan Altaş
Gökhan Dalkılıç
Büşra Kalafat
Dursun Ali Özer

 836.37 KB

191

Açık Erişim ve Ötesi

Gültekin Gürdal
Gonul Kafali
Orçun Madran
Yaşar Tonta
İlkay Holt

 201.26 KB

192

KNIME Yazilimi Ile Kimyasal Analiz Verilerinin Kümelenmesi

Oguz Akpolat
Sinem Caglar Odabas

 394 KB

193

Saklı Markov Modeli Kullanarak Türkçe Konuşma Tanıma

Özlem Yakar
Rıfat Aşlıyan

 210.5 KB

195

İç mekan Tasarımında dijital yöntemler: örnek bir Çalışma Seramik Atölyesi ve etkinlik alanı

Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin UZUN

 4.2 MB

196

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Zehra SAYIN

 

199

Sosyal Bilimlercilere Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş

Eren Can Aybek

 

200

Mercuri Modeline Dayalı Elektronik Seçim Sistemi Tasarımı ve Java Teknolojileri Yardımıyla Gerçeklenmesi

Murat Özdemir
Turhan Karagüler

 451.62 KB

201

Bilişimin Kuramsal Temelleri: Bilişim Matematiği

Rifat Çölkesen

 591.73 KB

202

Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri

Onur KARASOY
Serkan BALLI

 1.07 MB

203

PostgreSQL 101

Ahmet Fincan
Yasin Tatar
Fatih Ala

 

204

Uç Öğrenme Makineleri Kullanılarak Internet Trafik Bilgisinin Sınıflandırılması

Fatih Ertam
Engin Avcı

 49.96 KB

205

Bulanık Mantık Tabanlı Dunn Öğrenme Stili Modelinin Geliştirilmesi

Muhammet Uysal
Naciye Mülayim
Ali Özdemir
Ayşegül Alaybeyoğlu

 261.28 KB

206

Web 3.0 Teknolojisinin Açık Kaynak Yazılımlarla Uygulanması

Mustafa YENİAD

 22.58 KB

207

Kronik Böbrek Hastalığının Geleneksel ve Melez Yaklaşımlarla Sınıflandırılması

Mehmet BİLEN
İlhan UYSAL
Sami ULUKUŞ

208

Küreselleşen Ekonomide Dijital Oyunlar

Deniz Kan

 21.63 KB

209

Kamu güvenliğini sağlamada siber istihbaratın rolü

Mustafa Altınkaynak

 57.98 KB

211

Büyük Veri ve NoSQL Uygulamaları

Doruk Fişek

212

Bilgi Sistemlerinde Risk Yönetimi

Ecem İren
Özgü Can

 257.5 KB

213

PostgreSQL DBA

Atıf Ceylan
Koray Eyidoğan

 

214

İngilizce Hazirlik Okulu Akademik Bilgi Sistemi

Hüseyin Özkan Erdem
Eser Sahillioğlu

 42.22 KB

216

Çok Katmanlı Algılayıcı, K-NN ve C4.5 Metotlarıyla İstenmeyen E-postaların Tespiti

Kadir Tekeli
Rıfat Aşlıyan

 237 KB

218

Postmodern Çağda Hibrit Üniversite Modeli ve Türkiyede Uygulanabilirliği

Emre Dinçer

 56.78 KB

220

3B Jeodezik Ölçme Ve Mekansal Karar Destek İçin Robotik Bir Yaklaşım

Caner Güney
Serdar Bora Sayın

 1019.5 KB

222

SURF Yöntemi ile Yüz Tanıma

Serhat KONYALIOĞULLARI
Serkan BALLI

 270.82 KB

224

Yeni Nesil Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka

Caner Güney

 104.5 KB

226

Restoran Yönetim Süreçlerine Mobil Yaklaşım: Bir Android Uygulama

Mevlüt İNAN
Emre BİÇEK

 494.5 KB

227

Anlamsal Web’de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım: Oracle Performans Değerlendirmesi

Emine Sezer
Okan Bursa
Özgü Can

 118.5 KB

228

Altıgen Hücresel Otomatlar ile Tavaf Alanı Benzetimi Modeli

Umut Kaya
Ediz Şaykol

 184.64 KB

230

Raspberry Pi Kurulumu ve Kullanımı

Abdullah BAYKAL
Aziz Mahmut YÜCELEN

 436.82 KB

236

Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı ile Lineer Diferansiyel Denklem Sisteminin Çözümü

İCLAL GÖR

 348.89 KB

237

Üniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Yönetimi ve Kütüphanelerin Rolü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği

Sami Çukadar
Serkan Kılıç

 298.2 KB

238

Riak NoSQL ile web uygulaması çalışması

Gökhan Boranalp
Evren Esat Özkan

 140.05 KB

242

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Eğilimler

Ali Ekrem ÖZKUL
Mesut AYDEMİR
Ela Akgün ÖZBEK
Süleyman ARI
Elif FIRAT
İrem Aydın MENDERİS
Hanife Çivril

243

Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği

Ensar Arif Sağbaş
Serkan BALLI
Turan Yıldız

 1.05 MB

244

Eğitimde Açıklık ve Dönüşüm

Ali Ekrem ÖZKUL
Cengiz Hakan AYDIN
Alper TEKİN
Ahmet ULUDAĞ
Alp KÖKSAL
Engin KURŞUN
Aydın Ziya ÖZGÜR

245

E-Defter Uygulamasında Özgün Adat Hesaplama Yazılımı

İlknur Gür Nalçacı
Salih Bayar

247

Destek Vektör Makinesi Yöntemi ile Bir Duygu Çözümlemesi

Evrim Kasaba
Engin Yıldıztepe

 107.43 KB

248

Gömülü Web Sunucusuyla Internet Tabanlı Denetim Uygulaması

Yalcin Albayrak
Seçkin Şen
Batuhan Bulut

 1.49 MB

249

Parmak Hareketini Kopyalayan Robot El Gerçekleştirilmesi

Ömer Korkmaz
Mustafa Cem Kasapbaşı

 637 KB

250

Çocukların Yazılım Eğitimi için Yeni Bir Programlama Dili: Huhu

Mehmet Köse

 20.5 KB

252

Alıntı ve Referans Düzenleme Programlarının Karşılaştırılması

Burak KAYA
Önem YILDIZ
Mahmut SİNECEN

 80.21 KB

255

Raspberrypi İle Led Refleks Oyunu

Yalcin Albayrak
Kemal Ünal Akdemir

 1019.43 KB

258

Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi

Zehra Sayın
S. Sadi Seferoğlu

 51.86 KB

260

Üniversite Bilgi Sistemlerinde Entegrasyon Önerisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Hakan TUTAR
İsmail KIRBAŞ

 297.27 KB

261

Kinect ile Duruş Bozukluğu Tespiti

Şadi Fuat Çankaya
Asım Sinan Yüksel
İsmail Serkan Üncü
Sena Çelik
İbrahim Arda Çankaya

263

Okul Teknoloji Planı Hazırlama: Eşref Ergin Ortaokulu 2015-2018 Teknoloji Planı Önerisi

Hasan Ersoy
Emel Özdemir Duman
Sevim Aydın
Erhan Şengel

264

Sağlık Sektörü Personeli için Karma Bir Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarımı

Hilal Seda Yıldız-Aybek
İrem Aydın-Menderis

 302.5 KB

266

Protez-Biyonik El Kontrolü İçin EMG İşaretlerinin Makine Öğrenmesi Metodlarıyla Sınıflandırılması

Duygu BAĞCI
Osman Hilmi KOÇAL

 567.5 KB

267

Spring MVC ile uygulama geliştirme

Destan Sarpkaya
Zafer Çakmak

 

269

Üniversiteler Ortamında Açık Kaynak Kodlu Bulut Bilişim Kullanımı

Mustafa COŞAR
İsmail ARIK
Murat DOĞAN

 1.09 MB

270

Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Tasarımı

Devkan KALECİ
Tuba (DEMİRCİOĞLU) DEMİREL
İlyas AKKUŞ

 1.27 MB

274

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Agâh Tuğrul KORUCU
Tarık GENÇTÜRK
Cem SEZER

 265.86 KB

276

Akademik Açık Öğretim Yönetim Sistemleri: Piazza, Moodle, Blackboard

Çağrı ŞAHİN
Suzan ONGULU
Hüsna AKTÜRK
Feyza Nur ÇUBUKÇUOĞLU
Ebru İRGE HANOĞLU
Kıvanç Dinçer

 422.86 KB

278

Android NFC Tabanlı Sınıf Yoklama Uygulaması

Ahmet SUNGUR
Abdülkerim ERAY
Kıvanç DİNÇER

 938.7 KB

279

Kitlesel Çevrim İçi Açık Ders Sistemleri (MOOCs) Üzerine Bir İnceleme

Çağrı ŞAHİN
Suzan Ongulu
Ebru İRGE HANOĞLU
Hüsna AKTÜRK
Kıvanç Dinçer

 771.81 KB

280

Temiz Kod

Ömer Özkan
Sadık Çetin

 

281

Bilgisayar Ağı Bağlantılarında Enerji Tasarrufu ve Genetik Algoritma Opsiyonları Seçimi

Hüseyin Abaci

 231.65 KB

282

GNU/Linux Eğitimi

Barış Büyükakyol
Samed Beyribey

 

283

Hack Kültürü

Barış Büyükakyol

 56.34 KB

286

Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Erişim Olanakları ve Kullanım Amaçlar

Hasan Ersoy

288

Phishing, Hedef Odaklı Phishing, Korunma Yolları ve Earth Movers Distance (EMD) Algoritması ile Phishing Tespiti.

Özkan KIRIK
Ayhan Taner ERDOĞAN

 309.85 KB

289

Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Halil Kaya

 

290

Öğrenme ve Öğretme Sürecine BİT Entegrasyonu: Bir Çevrimiçi Öğretmen Eğitimi Önerisi

Bengüsu UĞUR
Selay ARKÜN KOCADERE

 56.53 KB

293

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri

Agah Toğrul Korucu
Mustafa Mücahit Gündoğdu
İsmail Fatih Yavuzaslan

 356.52 KB

294

Oracle Forms Arayüzlerinin HTML5 Arayüzlerine Otomatik Dönüştürümü

Hasan Ali Özdaş
Mehmet Şevki Ütebay
Özhan Düz
Rıdvan Salih Kuzu

 343.35 KB

300

Büyüme Eğrilerine göre Çocukların Gelişimlerini Değerlendiren Mobil Uygulama

Zeynep Ünal
Özcan Asilkan
Erokan Canbazoğlu

 459.08 KB

302

Farklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme

Zeynel Cebeci
G. Tamer Kayaalp

 104.96 KB

303

C++ ile Nesne Yönelimli Programlama

Mehmet Emin Korkusuz
Hüseyin Güneş
Mustafa Yılmaz

 

305

Apriori Algoritması Tabanlı Sosyal Medya – Toplum Analizi

Fahrettin Burak Demir
İbrahim Levent Belenli
Adnan Fatih Kocamaz

 403.59 KB

308

Online Eğitim Alan Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Mete Okan ERDOĞAN

 133 KB

309

Etkileşimli Tahta

Havva Cansu Sazoğlu

 64.06 KB

310

Bütünleşik Siber Güvenlik

Muharrem AYDIN
Emel SIMSEK

 142.23 KB

311

LiderAhenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi

İsmail BAŞARAN

312

EnGerek Açık Kaynak Kimlik Yönetim Sistemi

Mehmet Mutlu ÇEKİÇ

 48.87 KB

313

ULAKBÜS geliştiricilere uygulama semineri

Emel Şimşek
Ali Rıza Keleş

 49.98 KB

314

Üniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi

Abdulkadir Yaldır
Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu
Emre Çakır

 501.83 KB

315

Üniversiteler İçin Öğrenci Topluluk Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması

Abdulkadir Yaldır
Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu
Beyazıt Demir

 658.53 KB

316

İki Ekranlı ve Çok Kullanıcılı Taşınabilir Bilgisayar: h2C

Hüseyin Gürüler
Süleyman Burçin Şüyun

 5.96 MB

318

Yazılım Hayat Döngüsü ve Özgür Araçlar

Hakan Uygun

 

319

Bilişim Öğrencilerini İş Hayatına Hazırlamak

Hakan Uygun

320

Linux Sistem Yöneticileri için Püf Noktaları

Doruk Fişek

 

321

Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408) BT Güvenlik Sertifikasyon Sürecinde UML, OCL ve Formel Metotların Kullanımı

Engin Deveci
Mehmet Ufuk Çağlayan

 673.28 KB

322

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Aurasma ve Colar Mix

Recep ÖNDER

 2.36 MB

324

Bazı Gömülü Sistemlerde Opencv ile Performans Analizi

Faruk GÜNER
Mesut PİŞKİN
Mustafa Nevzat ÖRNEK

326

Ruby on Rails 101

Tayfun Öziş ERİKAN
İsmail AKBUDAK
Uğur ÖZYILMAZEL

 

328

Ruby on Rails İle Proje Geliştirme Atölyesi

Kader Sucuk
Eyüp Atiş
Mehmet Beydoğan

 

331

İçerikten Para Kazanma: YouTube Örneği

İdris Kızılboğa

 27.13 KB

332

Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Sürecinde Bulut Tabanlı Yaklaşımların Kullanımı

Hakan KÖR
Hasan ERBAY

 407.26 KB

333

Kriptoloji 1: Kriptolojiye Giriş ve Uygulamaları

SEDAT AKLEYLEK
MURAT CENK
AHMET SINAK
HALİL KEMAL TAŞKIN
OĞUZ YAYLA

 

334

Kriptoloji 2: Kriptolojiye Matematiksel Yaklaşımlar

SEDAT AKLEYLEK
MURAT CENK
AHMET SINAK
HALİL KEMAL TAŞKIN
OĞUZ YAYLA

 

337

İngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Selcan Kayahan
Kubilay Özduran

 34.9 KB

338

R ile veri analizi eğitimi

Mustafa Baydoğan
Berk Orbay

 

341

Anne ve babaların bilişim teknolojilerini kullanmaları ve çocuklar üzerindeki etkileri"

Mehmet Aksüt
Dilara Kul
Halise Tatar
M.Mustafa Marangoz

342

ROS ve Gazebo ile Robotiğe Giriş

Ahmet Sezgin Duran
Emir Cem Gezer

 

343

Ufuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları

EMRE YURTTAGUL

344

TRUBA ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi tanıtımı

Feyza Eryol
Sefa Arslan
Onur Temizsoylu

345

Ulusal Akademik AR-GE Proje Destekleri

Fatih Sinan Esen

348

OpenEdX ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

Yasin Özarslan
Emrah Emirtekin
İrfan Süral

349

Veri Bilimi ve Derin Öğrenme: Teori ve Uygulama

Berkin Malkoç
Atabey Kaygun
Kürşat Aker
Azmi Can Özgen
Mustafa Can Uslu
Onur Kaplan

 

351

Etkileşimli Kitap Tasarımı Deneyimleri

Şevket Polan
Duygu Bayrak

 3.56 MB

352

Bilişim Hukuku Kursu

Engür Pisirici
Nihad Karslı
Oya Günendi Yağan
Alanur Ayhan

 

353

Process Döngüsü ve x86/Assembly'e Giriş

M. Yasin Saplı
Fırat Boynueğri
Engür Pisirici

 

354

Uzaktan Eğitimde Akıllı Destek Sistemleri

İrfan Süral

 117 KB

355

GNU/Linux Sistem Yönetimine Giriş

Kaan Özdincer
Serdar Yiğit

 

356

Openflow ile Ağ Yönetimine Giriş

Gökhan Akın
Cem Taylan Bozkurt

 161.76 KB

358

Bilişimciler için Bilişim Hukuku

Engür Pişirici
Nihad Karslı
Oya Günendi Yağan

359

Servis Merkezli Yazılım Tanımlı Ağ Yaklaşımları

Ahmet Cihat Baktır
B. Atay Özgövde
Cem Ersoy

 235.25 KB

360

İKÜ'de CATS Deneyimleri

Ahmet Anıl Dindar
Neslihan Fatma Er
Ender Rıza Ekici
A. Gökhan Uluçay

 762.62 KB

361

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Değişim Protokollerinin Enerji Başarımı Değerlendirmeleri

Tonguç Çataklı
Orhan Ermiş
Can Tunca
Sinan Işık
Cem Ersoy
Mehmet Ufuk Çağlayan

 3.03 MB

362

Kablosuz İnternet Erişimi İçin Hafif Sıklet Bağlam Bilinçli Ağ Güvenlik Sistemi

Gökcan Çantalı
Orhan Ermiş
Gürkan Gür
Fatih Alagöz
Mehmet Ufuk Çağlayan

 606.32 KB

363

Yüzde Yüz Yerli CSS Framework: Delta CSS

Talha Çınar
Alper Mutlu TOKSÖZ

 620.49 KB

364

Ulakbus Bileşenleri ve Mimarisi

Ali Osman Çıbıkdiken
Ahmet Ercan Topcu

 406.29 KB

365

Pardusun Dünü, Bugünü, Gelecegi

Ümit Derelier

 556.66 KB

366

Derin Öğrenme Nedir?

Ferhat Kurt

367

Açık, Yapılandırılmış, Anlamsal, Bağlı Veri ile Çalışmak

Ahmet Yıldırım
Suzan Üsküdarlı

 393.57 KB

368

Doğal Dilden Biçimsel Dile Dönüşüm Üzerine Bir Yöntem

Nihal Yağmur Aydın

 79.15 KB

369

Mobil Ortamda Konuşma Tanıma Teknolojisinin İncelenmesi

Nihal Yağmur Aydın

 80.57 KB

370

Karmaşık Sistemler ve Etmen Temelli Benzetim

Uzay Çetin
Haluk Bingöl

 436.9 KB

371

Bulut Tabanlı Uçtan Uca Çevrimiçi İşlem İmzalama

Şerafettin Şentürk
Ahmet Bekir Bakkal
Gürkan Gür

 1.36 MB

372

Dağıtık Servis Dışı Bırakma Saldırılarına Karşı Filtreleme Tabanlı Savunma Mekanizmaları

Kübra Kalkan
Gürkan Gür
Şerafettin Şentürk

 401.18 KB

373

Türk Araştırmacıların İBE Alanında Araştırma Eğilimleri: Bir Sistematik Eşleme Çalışması

Burcu Bilgin
Nursultan Turdaliev

 223.71 KB

374

MESKEN: Web Tabanlı Emlak Karar Destek Sistemi

Tuncay Altınpulluk
Mehmet Ufuk Çağlayan

 350.49 KB

375

Türkiye'ye Siber Saldırılar: Ne Oldu? Ne Yapılmalı?

M. Ufuk Çağlayan
Kadir Erdoğan
Engür R. Pişirici
Emin Tatlı
Feridun Aktaş

376

BIM ve Sürdürülebilirlik

Salih Ofluoğlu

 389.5 KB

377

Bina Bilgi Modelleme ve IoT

Ümit Işıkdağ

378

Mimaride animasyonun dünü bugünü

Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin Uzun
Öğrt. Gör. Gökhan Aydın

 6.05 MB

379

GeoTeknik Mühendisliğinde Bilişim

Devrim Alkaya

 536 KB

380

Fore Kazıkların Yatay Yatak Katsayısı ile Çözümü

Devrim Alkaya

 1.17 MB

381

Prefabrik Öngerilmeli Beton Kiriş Eğilme Momenti Taşıma Kapasitesi Analizi ve Deneyi

Erdal İrtem
Süleyman Atılgan
Melih Türkoğlu

382

DECO-2014 Öğrenci Yarışması: Çelik Köprü Tasarımı ve Deneyi

Erdal İrtem
Furkan Aslan

383

Büyük Ölçekli Siber Saldırılarda Kriz Yönetimi

Attila Özgit

384

Elektronik Tanımlama Yöntemleri ve Keçi Yetiştiriciliğindeki Önemi

Turgay Taşkın
Yavuz Akbaş
Çağrı Kandemir
Arif Behiç Tekin
Nedim Koşum

 218.57 KB

385

Ulakbim Forum

Mehmet Mirat Satoğlu

386

Unutulma Hakkı

Nihad Karslı
Alanur Ayhan
Engür Pişirici
Oya Günendi Yağan


 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2615 Zakon Group LLC