18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkLibreOffice Geliştirme Atölyesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülşah Köse,cv
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: gulsah.1004_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Aybüke Özdemir,cv
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: aybuke.147_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Berk Güreken,cv
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: berkgureken_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Yeliz Taneroğlu, cv
Org: Kripton
Country: TR
E-mail: yeliztaneroglu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerLibreOfis Özgür Yazılım
Özet
Bu kursla katılımcıların LibreOffice sürüm takip
sistemini, hata takip sistemini ve kod gözden geçirme
sistemini ayrıntılarıyla kavramaları ve bunları
kullanarak LibreOffice için kod yaması
gönderebilecek düzeye gelmelerini, LibreOffice
geliştiricileriyle iletişimin kurmanın uygun yollarının
öğrenilmesi, LibreOffice bugzillasından olabildiğince
çok hata kaydının çözülmesini hedeflenmektedir.

---
Kurs katılımcılarının C++ ile kod yazabiliyor ve
derleyebiliyor olmaları beklenmektedir. Katılımcıların
git sürüm takip sistemini temel özellikleriyle
kullanabiliyor olmaları ve İngilizce okuma yazma
konusunda sorunları olmaması gerekmektedir.
---
Katılımcılar için ön şartlar

* Her ne kadar LibreOffice bütün işletim
sistemlerinde derlenebiliyor olsa da kurs
eğitmenleri bütün geliştirme sürecini
GNU/Linux kullanarak yapacaklardır. Bütün
katılımcılardan yanlarından getirecekleri
bilgisayarlara Ubuntu 14.04 (veya üzeri) bir
işletim sistemi kurarak gelmeleri
beklenecektir. Derleme işlemi çok fazla sistem
kaynağı gerektirdiğinden sanal makine üzerine
yapılan kurulumlar kursu takip etmeyi
zorlaştıracaktır. Kurulum sırasında en azından
1gb’lık takas alanının ayrılması derleme
sürecinde sorun yaşanmasının önüne
geçecektir.
* Bütün katılımcıların kurs öncesinde
https://www.libreoffice.org/about­us/source­co
de/ adresinde tarif edildiği gibi LibreOffice kaynak kodunu indirip derlemeleri
gerekmektedir. Derleme işlemi bir tam günü
alacağından bu işlemi tamamlamamış
kursiyerlerin kursu takip etmeleri mümkün
olmayacaktır.
* Katılımcıların derleme işleminde kullanmak
üzere KDevelop yazılımını kurup gelmeleri
beklenecektir.
Başlıklar AB-Kurs
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC