18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkROS ve Gazebo ile Robotiğe Giriş
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Sezgin Duran,cv
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sezgin.duran_AT_linux.org.tr

Yazar 2
Name: Emir Cem Gezer,cv
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emircem.gezer_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerrobotik
Özet
Kusrun adı: ROS ve Gazebo ile Robotiğe Giriş

Hedefi:
=======
Özgür robotik yazılımları ile simülasyon araçları ile
robotik alanına giriş ve mobil robotlarda güncel temel
teknolojilerin öğrenilmesi


Kimler katılabilir?:
=====================
 Robotik alanına merak salan herkes

Ön Koşul:
=========
Aktif bir şekilde GNU/Linux işletim sistemi kullanıyor
olmak ve genel sistem işleyişini/yapılandırmasını
bilmek.

Donanım/yazılım gereksinim (katılımcı):
========================================
Sanal olmayacak şekilde, Ubuntu 14.04 LTS veya
türevi herhangi bir GNU/Linux dağıtımı yüklü olan
kendi dizüstü bilgisayarları.

Belirtilecek adresteki Türkçe rehberden gerekli
yazılımların kurulması.

Azami katılımcı sayısı: 16

Program:
=======
1. Gün, 1. Yarım Gün:
           Özgür yazılım felsefesi
           Robotiğe genel bakış
           ROS mimarisi, nedir ve ne değildir

1. Gün, 2. Yarım Gün:
          Gazebo kullanımı, simülasyon oluşturma
          ROS paket yönetimi

2. Gün, 1. Yarım Gün
          Yayımcı (publisher) ve abone (subscriber) yapıları
           Node ve servis yapıları

2. Gün, 2. Yarım Gün
           ROS konsol araçları
           ROS grafik araçları (rqt)

3. Gün, 1. Yarım Gün
           Python ile yayımcılardan/abonelere veri gönderme/alma
           Simülasyon ortamında görüntü alınması ve OpenCV entegrasyonu

3. Gün, 2. Yarım Gün
          Mini uygulama projesi: Pioneer 3DX robotu için basitbir kontrolcü yazılması

4. Gün, 1. Yarım Gün
   Uygulama projesi: Turtlebot kontrolü, Kinect'den veri alma, Rviz ile görüntüleme yapma

4. Gün, 2. Yarım Gün
     Uygulama projesi (devam): Turtlebot ile harita oluşturma (SLAM, gmapping), haritada otonom gezinme, engelden kaçınma

Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC