18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAndroid Uygulama Geliştirme Eğitimi
Yazar - ekip I Yazar 1
Name: Halil Kaya, cv
Org: Istanbul HackerSpace
Country: TR
E-mail: halil_AT_halilkaya.net
Yazarlar - ekip II Yazar 1
Name: Neşe Şahin Özçelik
Org: Bilkent/CTIS
Country: TR
E-mail: nozcelik_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 2
Name: Neval Göksel
Org: Bilkent/CTIS
Country: TR
E-mail: nevalgoksel_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerandroid, uygulama, geliştirme, eğitimi
Özet
Amaç: Katılımcıların temel anlamda Android programlama düzeyine erişmelerini sağlamak.

Hedef Kitle: Java konusunda deneyimli, Android uygulama geliştirme ile ilgilenen herkes.

Hedeflenen Kazanım: Kurs sonunda bir Android uygulaması geliştirmek için temel bilgiye sahip olmak ve bu temeli geliştirmek için öngörü kazandırmak.

Ön Koşullar: Nesne tabanlı programlama mantığına hakim olmak, başlangıç-orta düzey Java bilgisine sahip olmak.

Katılımcı Limiti: 50+50 kişi (2 sınıf)

Eleme Yöntemi: Kursa başvurular, Java bilgi düzeyi ve katılımcının kurstan beklentisini ifade eden yazısı baz alınarak değerlendirilecektir.

Hazırlık Aşaması: Başvurusu kabul edilen katılımcıların bilgisayarlarına Android Studio'yu kurmuş olmaları gerekmektedir. 
Dersler GNU/Linux işletim sistemi üzerinden işleneceği için 
katılımcıların da bilgisayarlarında GNU/Linux tabanlı işletim 
sistemlerini kullanmaları önerilir. 
Katılımcılar denemelerini kendi gerçek cihazları üzerinden yapacaklarsa 
cihazlarının ADB driver'ını bilgisayarlarında kurmuş olmaları gerekmektedir. 
(GNU/Linux üzerinde ADB driver kurmanıza gerek kalmaz.) 
Emulator üzerinden çalışacak olanların da Genymotion kurmaları, 
dersleri daha hızlı ve etkili işlememizi sağlayacaktır.

Kurs İçeriği:
1. Gün
- Özgür Yazılım nedir? Android nedir?
- Android Studio'nun tanıtılması
- Proje ağaç yapısı (src, res...v.s)
- Temel nesneler (Activity, Intent, View, ViewGroup)

2. Gün
- Activity'ler arası veri iletişimi
- Layout nesnesi ve çeşitleri
- Toast mesajları ve Dialog class'ı
- ActionBar ve Menüler

3. Gün
- Adapter
- Form elemanları (Button, ListView, RadioButton, Checkbox, Spinner)
- Veritabanına giriş ve sorgular

4. Gün
- Öğrenilenlerle bir uygulama yazmak

Faydalı Linkler:
Android Studio: http://developer.android.com
Genymotion: http://www.genymotion.com
Android x86: http://www.android-x86.org
Kursla ilgili her türlü sorularınızı halil@halilkaya.net adresine gönderebilirsiniz.

Başlıklar AB-Kurs
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC