18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil Cihazlarda Gömülü Veritabanlarının Karşılaştırılması: SqLite ve CouchBase Lite
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erkan Güler
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: eguler_AT_adu.edu.tr

Yazar 2
Name: Taner Arabacıoğlu
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tarabacioglu_AT_adu.edu.tr

Yazar 3
Name: Özel Sebetci
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: osebetci_AT_adu.edu.tr
Anahtar KelimelerVeritabanı Yönetim Sistemleri, Sqlite, CouchBase Lite
ÖzetBilişim teknolojilerindeki hızlı değişim sonucu veri kullanımı ve depolanması gereken veri miktarı artmaktadır. Sosyal ağlar ve bloglar gibi Web 2.0 uygulamaları internette dolaşan yapılandırılmamış verilerin artışındaki temel öğeler olarak söylenebilir. 2015 yılında mobil veri trafiğinin ulaşması beklenen büyüklüğü 75 exabyte olması ve bu rakamın 2000 yılındaki toplam internet trafiğinin 75 katı olması depolanacak verinin büyüklüğü ve artış miktarı konusunda fikir vermektedir. Yaklaşık 40 yıl öncesinde tasarlanan ilişkisel Veri Modelinin günümüzde büyük veriler için yetersiz kaldığı, NoSql veritabanlarının ortaya çıkışıyla doğrulanmaktadır. Bu çalışmada, doküman tabanlı veritabanlarından olan CouchBase Lite ve ilişkisel veritabanı SqLite’ın mobil cihazlardaki gömülü olarak kullanım karşılaştırması amaçlanmıştır. Android Studio ile geliştirilen uygulama ile 5000 kayıt söz konusu veritabanlarına kayıt edilmiş ve okunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre doküman oluşturma işlemi, tablo oluşturmaya oranla yaklaşık iki kat daha hızlı gerçekleşirken, veri okuma hızında ilişkisel veritabanı az bir fark ile olsa da daha iyi bir performans göstermiştir. Mevcut sonuçlar, veritabanı güvenliği ve semantik web açısından tartışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Tabanı ve Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC