18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkZombiMiyim?: Sınıflandırma Tabanlı Zombi Bilgisayar Tespi Sistemİ
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Deniz Kılınç
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: deniz.kilinc_AT_cbu.edu.tr

Yazar 2
Name: Fatma Bozyiğit
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatma.bozyigit_AT_cbu.edu.tr

Yazar 3
Name: Emin Borandağ
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emin.borandag_AT_cbu.edu.tr

Yazar 4
Name: Fatih Yücalar
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatih.yucalar_AT_cbu.edu.tr

Yazar 5
Name: Hasan Akyol
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasan.akyol_AT_ogr.cbu.edu.tr

Yazar 6
Name: Emre Berk Akırmak
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emre.akirmak_AT_ogr.cbu.edu.tr

Yazar 7
Name: Zafer Uzun
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zafer.uzun_AT_ogr.cbu.edu.tr
Anahtar KelimelerSiber güvenlik, DDoS, zombi bilgisayar tespiti, sınıflandırma algoritmaları.
ÖzetSon yıllarda teknolojide meydana gelen yenilikler ve gelişmeler internet ortamında geliştirilen uygulamaların sayısını hızla arttırmış ve bu duruma paralel olarak da internet üzerinde güvenlik konusu önem kazanmıştır. Günümüzde çevrimiçi birçok saldırı yöntemi bulunmakta ve bu saldırılar sistemlerin hizmet veremeyecek duruma düşmelerine sebep olmaktadır. Mevcut saldırı yöntemlerinden en kritik olanlardan DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı ile milyonlarca zombi bilgisayar, hedef alınan sistemin kaldırabileceği yükün çok üzerinde anlık istek göndererek, sistemi cevap veremez hale getirmektedir. Mevcut yöntemler bu konuda yeterli düzeyde güvenliği sağlayamamaktadır. Bu çalışma ile kullanıcıların kendi bilgisayarlarının DDoS saldırıları için zombi bilgisayar olup olmadığının kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üzerinde makine öğrenmesine dayalı sınıflandırma algoritmaları kullanarak zombi bilgisayar tespiti yapılmıştır. Çalışma sonucunda, gerçek bir kullanım ağından ve zombi veri üreten bir araçtan elde edilen çıktılar üzerinde test edilen sınıflandırma algoritmaları arasında en iyi sonucu 0.9358 doğruluk oranı ile Rasgele Orman algoritmasının verdiği gözlemlenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC