18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Öğrencilerinin Güvenli Sosyal Ağ Kullanma Algılarının Belirlenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nilgün Tosun
Org: Trakya Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nilgunt_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSosyal ağ, güvenlik, üniversite öğrencileri
ÖzetSosyal ağlar; yaş, cinsiyet, milliyet, coğrafi konum, etnik köken ve eğitim düzeyi farkı gözetilmeksizin, internete bağlanabilen herkesin çeşitli nedenlerle bir araya gelerek paylaşımda bulunduğu platformlar olarak tanımlanabilir. Bir profil oluşturarak, kullanıcı adı ve şifre belirlemek, bireylerin herhangi bir sosyal ağa üye olması için yeterlidir. Üyeler; isim, soyisim, doğum tarihi, doğum yeri, adres, ilişki durumu, din, aile ve akraba bilgileri, eğitim geçmişi, siyasi görüş, fotoğraf gibi birçok özel bilgiyi sosyal ağ profillerinde paylaşabilir, güncelleyebilir ve paylaşım ayarlarını istedikleri şekilde değiştirebilirler. Ayrıca, kişisel sosyal ağ hesabı altında yazı, resim, video, fotoğraf gibi her tür bilgiyi takipçilerle paylaşabilir, bu paylaşımları özelleştirebilirler. Kullanıcı sayısının milyonlarla ifade edildiği dikkate alındığında, sosyal ağlarda paylaşılan ve depolanan bilgi miktarının büyüklüğü, dolayısıyla güvenliği konusu ön plana çıkmaktadır. Gerçek yaşamda tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlar tarafından zarar görebiliyorsak, sosyal ağlarda da durum hiç farklı değildir. Çünkü, sosyal ağ üyeleri aynı insanlardan oluşmaktadır. Hırsızlık, gasp, taciz, maddi ve manevi kayıplar gibi zararları gerçek yaşamda gördüğümüz kadar sosyal ağ platformlarında da görmemiz mümkün olmaktadır. Şifrelerin çalınması, şifresi çalınan birey adına paylaşımlarda bulunulması, kişisel bilgilerin kopyalanarak izinsiz kullanılması, siber zorbalık gibi sorunlar, sosyal ağ kullanıcılarının en sık karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir. Sosyal ağların keyifli, kolay ve yararlı kullanımı, ancak güvenlik önlemlerinin alınmasıyla mümkündür. Güvenlik önlemi almak, sosyal ağ kullanımında güvenlik konusunun doğru algılanmış olmasıyla sağlanabilir. Bu araştırmada, toplumun ve sosyal ağ kullanıcılarının önemli bir yüzdesini oluşturan üniversite öğrencilerinin, güvenli sosyal ağ kullanma algılarının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmaya 527 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından hazırlanan, Kişisel Bilgiler ve Sosyal Ağlarda Güvenlik başlıkları altında toplam 17 adet sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC