18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı eğitimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özden Demircioğlu Faydalıgül
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozdend_AT_adu.edu.tr

Yazar 2
Name: Altan Çolakkol
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acolakkol_AT_adu.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi okuryazarlığı, Bilgi okuryazarlığı eğitimi, Hemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı eğitimi,
ÖzetAkademik hayatı boyunca bireyin bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmasını sağlamak için Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olarak çeşitli bölümlerden gelen eğitim talepleri karşılanmaktadır. Bu eğitimler Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu “Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Programı” (HÜBO) nın sadeleştirilmiş sunumu olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonrasında kütüphane kataloğuna, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişimi anlatan uygulamalı bir eğitim verilmektedir. Son altı dönemdir Aydın Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik anabilim dalına “literatür tarama” dersi kapsamında bu eğitim verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilgi okuryazarlığının hemşirelerin eğitimindeki önemini ortaya koymak, bilgi okuryazarlığı eğitimi almış Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin bilgi okuryazarı düzeylerini tespit etmek ve elde edilen verilere dayanarak bu ders kazanımlarını değerlendirmektir. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen sosyo-demografik bilgi anket formu ve Bilgi Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkeninin Bilgi okuryazarlık düzeyi üzerine etkisi bulunmuş; kütüphaneyi ders çalışmak ve araştırma yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Ölçeği puanı daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda kütüphaneyi etkin amaçlar için kullanmanın bilgi okuryazarlığını olumlu etkilediği söylenebilir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC