18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKablosuz Algılayıcı Ağlarda,Yönlendirme Algoritmalarının Performans Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Coşkun Atay
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: coskun.atay_AT_ieu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sinem Seçgin
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sinem.secgin_AT_std.izmirekonomi.edu.tr
Anahtar Kelimeler14
ÖzetBu çalışmanın temel amacı, bilgisayar ağlarında kullanılan algoritmaların analizlerinin yapılmasıdır. Özellikle kablosuz algılayıcı ağların günümüzdeki gelişimi de göz önünde tutularak, yönlendirme algoritmalarının bilgisayar ağlarındaki etkisinin gösterilmesidir. Yönlendirme algoritmalarının en önemlilerinden sayılan Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmalarının matematiksel çözümleri sunularak ve grafikler kullanılarak performans analizi yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Sistem ve Ağ Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC