18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Test Sürecinde Hata Yönetimi ve Finans Sektöründen Örnek Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatma Molu
Org: Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Country: TR
E-mail: fatma.molu_AT_kuveytturk.com.tr

Yazar 2
Name: Ayşe Betül Karagöz
Org: Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi
Country: TR
E-mail: ayse.karagoz_AT_kuveytturk.com.tr
Anahtar KelimelerHata Yönetimi, Yazılım Testi, Yazılım Geliştirme, Hata
ÖzetÖzet: Hata yönetimi, yazılım test sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir hatanın yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde uygun fazda tespit edilmesi, kök sebebinin belirlenmesi, düzeltilmesi, analiz edilerek tekrarlanmasının önlenmesi aktivitelerinin maliyeti yüksek olmakla birlikte hata yönetiminin süreç olarak ele alınması yazılım test sürecinin verimliliğini artırmaktadır. Bu bildiride yazılım test sürecinde hataların tespit edilmesiyle başlayan süreçte hataların etkisini minimuma indiren bir hata yönetim süreci modeli üzerinde çalışmalara yer verilmiştir. Uygulama örneği olarak, Türkiye’de bir bankanın Bilgi Teknolojileri birimindeki veriler uygulama örnekleriyle birlikte anlatılmıştır. Anahtar Sözcükler: Hata, hata yönetimi, yazılım geliştirme, yazılım testi, analiz. Defect Management in Software Testing Process and Model Practice in Finance Sector Abstract: Defect management is a significant part of software testing process. Early finding of defect in appropriate phase in software development life cycle, determining the root cause of the defect, fixing the defect, preventing the recurrence of the defect with analyzing are costly activities. Implementing defect management as a process increase efficiency of software testing process. In this paper, a defect management model to minimize the effects of the defects in software testing process is discussed. Additionally, the paper includes, as a model practice, a bank of Turkey’s defect management model with Information Technology department’s sample data. Keywords: Defect, defect management, software development, software testing, analysis.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC