18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBiçimbilimsel Özniteliklerin Eş-Oluşumlarına Dayalı Doku Betimleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İzzet Özen
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: izzet.ozen_AT_okan.edu.tr

Yazar 2
Name: Erchan Aptoula
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erchan.aptoula_AT_okan.edu.tr
Anahtar KelimelerDoku Betimleme, Doku sınıflandırma, Biçimbilimsel Yöntemler
ÖzetDoku betimleme konusunda yıllar boyunca ortaya atılan yöntemler bu alanda elde edilen sonuçların daha da ileriye taşınmasını sağlamıştır. Doku betimleme alanında ortaya atılan en eski yöntemlerden biri de gri düzey eş oluşum matrisine dayalı olan ve istatistiksel hesaplarla dokuya ait öznitelikleri belirleyen GLCM yöntemidir. Bu yaklaşımdan esinlenilen yöntemde, öznitelik hesabında asıl görüntünün yanında bu görüntüden biçimbilimsel yöntemlerle işlenerek türetilmiş görüntüleri de kullanılmaktadır. Böylece bir doku görüntüsünü tanımlamak için kullanabilecek çok daha fazla görüntü elde edilir. Yapılan deneyler sonucunda, hesaplamalarda tek bir görüntü-den elde edilmiş piksel değeri yerine türemiş görüntülerden elde edilmiş vektörleri kullanmanın çok daha iyi so-nuçlar verdiği gözlemlenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC