18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin Bir E-Dönüşüm Modeli ve Yol Haritası Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Esad Esgin
Org: Marmara University
Country: TR
E-mail: esad.esgin_AT_marmara.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Çetinkaya
Org: Marmara University
Country: TR
E-mail: ahmet_AT_marmara.edu.tr

Yazar 3
Name: Mustafa Ağaoğlu
Org: Marmara University
Country: TR
E-mail: agaoglu_AT_marmara.edu.tr
Anahtar KelimelerE-Dönüşüm, Kurumsal Bilgi Yönetimi, E-Devlet, Elektronik Belge Yönetim Sistemi
ÖzetBu araştırmanın amacı, kamu kurumlarında bilginin etkin bir şekilde yönetilmesine ve e-devlet çalışmalarına uyum sürecinin altında yatan dinamikleri ile birlikte formüle edilmesine yönelik e-dönüşüm modeli oluşturmaktır. Kurumsal belge yönetiminin, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile fiziksel ortamdan elektronik ortama dönüştürülmesi süreci analiz edilerek derinlemesine vaka çalışması olarak ele alınmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesinde Ocak 2013’te kullanılmaya başlanan bu sistemden ilk 18 aylık gerçek kullanım verileri alınmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve teşkilat yapıları göz önünde bulundurularak e-Dönüşüm Türkiye Projesi temelinde kamu kurumlarında kurumsal bilginin daha etkin ve verimli yönetilebilmesi için bir e-dönüşüm modeli önerilmiştir. Bununla birlikte kamu kurumları için e-dönüşüm çalışmalarında izlenebilecek yol haritası da aşamalı olarak ele alınan faaliyetler çerçevesinde sunulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC