18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Eğitimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yavuz İNAL
Org: TÜBİTAK - BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
Country: TR
E-mail: yavuz.inal_AT_tubitak.gov.tr

Yazar 2
Name: Hacer GÜNER
Org: TÜBİTAK - BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Ömer AYDIN
Org: TÜBİTAK - BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
Country: TR
E-mail:
Anahtar KelimelerKullanıcı Deneyimi, Kullanılabilirlik, Erişilebilirlik, Arayüz Tasarımı
Özet
Amaç
Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik, kullanıcıların ihtiyaçları dâhilinde en uyumlu ve kullanıcı dostu bilgi teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bilgisayar bilimleri, psikoloji, sosyoloji, bilgi bilimleri, ergonomi, grafik tasarım ve eğitim gibi farklı disiplinleri içerisinde barındırarak, kişilerin ve grupların sosyal ve psikolojik anlamda ihtiyaç, tutum, yetenek, kişilik ve isteklerini dikkate alarak çalışmalara odaklanılır.

Katılımcılara bu alan ile ilgili güçlü bir altyapı sunmayı ve bilgisayar uygulamalarının tasarımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile insan faktörünü dikkate alma süreçlerini aktarılacaktır. Eğitim, teknik içeriğine ek olarak, konunun psikolojik ve sosyal yönlerine de ağırlık vermektedir. Gerçek yaşam hikâyeleri ve örnekleri de katılımcılarla paylaşarak, pratikte elde edecekleri bilgiler ile somut pratikleri birleştirmelerini ve bu sayede dersten maksimum seviyede verim almalarını amaçlamaktadır.

Dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde engelli insan olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her 7 insandan birinin engel sahibi olduğu düşünülebilir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayan engelli nüfusun genel nüfusa oranı %12.29’tur. Engelli nüfusun sadece günlük yaşamlarını idame ettirirken değil, internet kullanımları esnasında da, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve internetin imkânlarından faydalanabilmeleri önemlidir. Web siteleri geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb. engellere sahip kullanıcıların web sitesine sorunsuzca erişebilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. Web sitesi erişilebilirliğinin sağlanması için, sadece site arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, web sitesi erişilebilirliğine yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

“Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Semineri”nin amacı; kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması, web sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile ilgili temel kavramların açıklanması ve bu konuyla ilgili çalışmalarının etkisinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi paylaşımında bulunulmasıdır. Web sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9241-151 ve WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzu) ve ISO/IEC 40500:2012 standardında yer alan ilkeler temel alınarak gerçekleştirilecek uygulama çalışmalarında, katılımcıların web sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile ilgili teorik ve pratik konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konusunda bilgi sahibi olmak isteyen akademisyenler, web tasarımcıları, web yöneticileri, grafik tasarımcılar,  iş analistleri ve öğrenciler ile Kamu Kurumlarının Bilgi İşlem Dairesi uzmanları eğitime katılım sağlayabilir.
 
Hedeflenen Kazanımlar

“Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Semineri” kapsamında uygulamalı ve etkileşimli olarak gerçekleştirilecek eğitim programı ile hedeflenen kazanımlar aşağıda yer almaktadır.
•	Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi ile ilgili temel kavramları anlamak
•	Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kullanıcıları anlamak
•	Bilgi mimarisi tasarımını gerçekleştirmek
•	Etkileşim tasarımına yönelik prototiplendirme gerçekleştirmek ve arayüz tasarımı ilkelerini anlamak
•	Kullanılabilirlik test yaklaşımlarını kavramak
•	Web erişilebilirliği ve önemi hakkında farkındalığa sahip olmak
•	Web erişilebilirliğinin içeriği ve bileşenleri hakkında bilgi edinmek
•	Web erişilebilirliği ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip standart ve kriterler hakkında bilgi sahibi olmak
•	Erişilebilir web siteleri tasarlamak için gerekli temel bilgi ve birikimi edinmek
•	Yardımcı (assistive) teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak
•	Web erişilebilirlik araçlarının kullanımı ile ilgili uygulamalar yapmak
•	Web sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik örnek çalışmalar yapmak

Ön Koşullar

Ön koşul bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konuları ile ilgili çalışmalar yapan adaylara öncelik verilecektir.

Katılımcı Sayısı için Limit
20 kişi

Seçim Yöntemi

Başvuru sayısının belirlenen kontenjanı aşması durumunda, katılımcı profili (meslek grubu, geçmiş çalışmalar vb.) doğrultusunda eleme yapılacaktır.

 
Program
1. Gün
10:00 - 12:30 -> Kullanıcı Deneyimi Temelleri ve Kullanılabilirlik				
14:00 - 16:00 -> Kullanıcı Araştırmaları ve Kullanıcıyı Anlamak (Persona)
16:00 - 18:00 -> Bilgi Mimarisi Tasarımı (Kart Sıralama)
			
2. Gün
10:00 - 12:30 -> Etkileşim Tasarımı I (Prototiplendirme)
14:00 - 18:00 -> Etkileşim Tasarımı II (Arayüz Tasarım Prensipleri)

3. Gün
10:00 - 12:30 -> Kullanılabilirlik Testi Yaklaşımları
14:00 - 16:00 -> Erişilebilirliğe Giriş: Temel Kavramlar
16:00 - 18:00 -> Erişilebilirlik Standart ve Teknikleri

4. Gün
10:00 - 12:30 -> Erişilebilirlik Çevrimiçi Değerlendirme Araçları
14:00 - 18:00 -> Erişilebilir Arayüz Tasarımı

Katılım sağlamak isteyenlerin yavuz.inal@tubitak.gov.tr eposta adresine aşağıdaki bilgilerini göndermeleri gerekmektedir:

-Adı soyadı:
-Çalışıyorsa kurumu:
-Öğrenciyse üniversitesi:
-Eğitime katılım amacı:
-Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konularındaki bilgi seviyesi ve tecrübesi (varsa):


NOT: Bu bir Kurs önerisidir.

Eksik bilgi gönderen katılımcıların e-postaları dikkate 
alınmayacaktır.
Başlıklar AB-Kurs
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC