18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİşitme Engelli Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Karşı Yatkınlıkları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Neslihan Keser
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: neslihankeser019_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr
Anahtar KelimelerEngelli Eğitimi, İşitme Engelliler, Durum Çalışması
ÖzetGünümüzde teknoloji ve internet imkânlarının artması birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni fırsatlar doğurmuştur. Artık bilgiye erişim daha kolay ve ucuz hale gelmiştir. Eğitimin önündeki en büyük engellerden bazıları da ulaşım ve maddi sıkıntılardır. Şehirden uzakta ama liseden sonra ilgilendikleri alanlarda eğitim almak isteyen bireyler için çok fazla seçenek yoktur. Ayrıca okumak isteyen ve bir işyerinde çalışan kişiler şimdiye kadar yalnızca Açık Öğretim Kurumlarının sunduğu, sınırlı alanlarda eğitim görebilmekteydi. Web teknolojilerinin gelişmesiyle uzaktan eğitim veren kurumların sayısı ve çeşidi artmıştır. Teknoloji destekli eğitim olarak uzaktan eğitim de zaman ve mekân bağımsızlığı sağlamaktadır. Bunun yanında vücudun görsel/işitsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları öne sürülerek yaşamın birçok alanında kısıtlanan kişilerin eğitiminde sınırlılıkları ortadan kaldırmıştır. Yaşam boyu bireysel ve bağımsız eğitim olanakları sağlamaktadır. Özellikle engelli öğrencileri karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de ulaşımdır. Gerek ulaşım araçlarının engelliler için tam olarak düzenlenmiş olmaması, gerekse onları götürüp-getirecek yakınlarının olmaması gibi zorluklar vardır. Engellileri eğitimi bu yüzden daha da zordur. Bu zorlukları ortadan kaldırmanın en önemli yollarından biri de uzaktan eğitimdir. Bu çalışmada; işitme engelli öğrencilerin uzaktan eğitime karşı yatkınlıkları belirlenmiştir. Bu çalışmaya Elazığ Genç Osman İşitme Engelliler Ortaokulunda öğrenim gören 6.sınıf öğrencisi olan 8 kişi katılmıştır. 2015-2016 Sosyal Bilgiler Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı esas alınarak, dersleri iki hafta süreyle uzaktan eğitim ile verilmiştir. Uzaktan eğitim sistemi olarak Adobe Connect kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntem olarak kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ise katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşmelerle konuya dair görüşleri alınmış, veriler tümevarım analizi kullanılarak çözümlenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC