18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkArduino İle Görme Engelliler İçin Sensörlü Şapka Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim Deyan
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: ibrahimdeyan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık kaynak kodlu, Görme Engelli, Özel Eğitim, Engelli Şapka
ÖzetFiziksel uzuv veya bir duyu organlarında noksanlığı olan bireyler sakat, özürlü, engelli ve yetersizlik olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde engelli olarak tanımlanan bireylerin yalnızca %2’si çalışma hayatında istihdam edilmektedir. Bunun nedenleri: eğitim, güven, destek ve donanım eksikliği ile görme engellilere toplumun ön yargılı bakışıdır. Görme engellileri evlerinden çıkarıp, gerek sosyal gerek iş hayatına kazandırmak için birçok donanım geliştirilmiştir. Bu çalışmada görme engelli bireylerin kullandığı beyaz bastona yardımcı belki de yerine geçebileceği düşünülen sensörlü şapka tasarımı yapılmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda üretilecek şapkanın önce görsel tasarımı yapılmış, gerekli devre elemanları ve yazılımı hazırlanmıştır. Devre Arduino teknolojisinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Şapkanın sağ, sol ve ön kısımda iki adet olmak üzere toplam 4 adet mesafe sensörü vardır. Sağ ve sol sensörler bir düğme vasıtasıyla pasif edilebiliyor. Ayrıca şapka 25 kilogramlık basınca dayanıklı olduğundan, görme engelli olan bireylerin kafa travmalarını önlemeye katkı sağlayabilecektir. Ürünün kullanıma hazır hale getirilmesiyle görme engelli olmayan bir birey tarafından öncelikle beyaz baston ve daha sonra sensörlü şapka kullanılarak görme engelli olmayan bireylerin tepkisinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bilişim, Özel eğitim ve Tekstil Mühendisliği disiplinleri arasında yapılan bu araştırmanın diğer engelliler için yapılabilecek çalışmalara da kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın ilerleyen safhalarında görme engelli olan bireylerin kaybolması durumunda müdahale edilebilmesi için geliştirilebilecek sistemler üzerine araştırmalar yapılabilir ve açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde entegrasyonu sağlanabilir.
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Gömülü Sistemler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC