18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAndroid Uygulama Geliştirme Eğitimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Neşe Şahin Özçelik
Org: Bilkent/CTIS
Country: TR
E-mail: nozcelik_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 2
Name: Neval Göksel
Org: Bilkent/CTIS
Country: TR
E-mail: nevalgoksel_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAndroid programlama, basic
Özet

Kurs Adı:
Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Kursun Süresi:
4 gün

Kursun Hedefi:
Katılımcıların temel anlamda Android programlama düzeyine erişmelerini sağlamak

Kursa kimler katılabilir:
Java konusunda deneyimli, Android uygulama geliştirme ile ilgilenen herkes.


Katılımcılar için ön-şartlar:
Nesne tabanlı programlama mantığına hakim olmak, başlangıç-orta düzey Java bilgisine sahip olmak.
Kursa başvurular, Java bilgi düzeyi ve katılımcının kurstan beklentisini ifade eden yazısı baz alınarak değerlendirilecektir.


Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım:
Hazırlık Aşaması: Başvurusu kabul edilen katılımcıların bilgisayarlarına Android Studio'yu kurmuş olmaları gerekmektedir. 
Dersler Linux işletim sistemi üzerinden işleneceği için katılımcıların da bilgisayarlarında Linux işletim sistemini kullanmaları önerilir. 
Katılımcılar denemelerini kendi gerçek cihazları üzerinden yapacaklarsa cihazlarının ADB driver'ını bilgisayarlarında kurmuş olmaları gerekmektedir. 
(Linux üzerinde ADB driver kurmanıza gerek kalmaz) Emulator üzerinden çalışacak olanların da Genymotion kurmaları, dersleri daha hızlı ve etkili işlememizi sağlayacaktır.


Azami katılımcı sayısı:
50

Kapsanacak Konular: 
1. Gün:
- Android nedir? 
- Android Studio'nun tanıtılması 
- Proje ağaç yapısı (src, res...v.s)
- Layout nesnesi ve çeşitleri
- View çeşitleri
- Temel nesneler (Activity, Intent) 
- Form elemanları (Button, ListView, RadioButton, Checkbox, Spinner)

2. Gün:
- Form elemanları (Button, ListView, RadioButton, Checkbox, Spinner) 
- Event handling yöntemleri
- Toast mesajları ve Dialog class'ı 
- Activity'ler arası veri iletişimi 
- ActionBar ve Menüler

3. Gün:
- Adapter (ListView Özelleştirme) 
- Veritabanına giriş ve sorgular

4. Gün
Öğrenilenlerle bir uygulama yasmak

Faydalı Linkler:
Android Studio: http://developer.android.com Genymotion: http://www.genymotion.com

Başlıklar AB-Kurs
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC