18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkInternet teki yemek ve seyahat bloglarının gastronomi turizmi destinasyon seçiminde etkileri"
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nejat Kutup
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü
Country: TR
E-mail: nejat.kutup_AT_ieu.edu.tr
Anahtar KelimelerSosyal Medya, Gastronomi, Turizm, Gastronomi turizmi, İnternet, weblog, yemek blogları, seyahat blogları,
ÖzetGünümüzde turizm sektörü, Türkiye’de olduğu gibi, tüm dünya ülkelerinde de önemini giderek arttırmaktadır. Tatil ve yeni yer keşfetmeye hazır olası-gezginler deniz, güneş ve kum birlikteliğinden daha farklı alternatif turizm çeşitleri arayışları içersindedirler. Bu algı ve kişilerdeki değişiklik talepleri, sunulan turistik ürün çeşitliliğinin de artmasına neden olmaktadır. Turizm çeşitliliği arttıkça bu sektörden elde edilen gelir de düzenli bir artış göstermektedir. Bu nedenle ülkeler turistik destinasyon olarak çekicilik sağlamak için farklı yöntemler kullanmakta ve bu aktiviteleri tüm yıla yaymaya çaba göstermektedirler. Farklılaşan alternatiflerinden ön plana çıkan turizm çeşitlerinden birisi olarak “Gastronomi Turizmi”ni sayabiliriz. Gastronomiyi, “hazırlanacak yemeğin bileşenlerin seçilmesi, bunların hazırlanması ve hazırlanış yöntemlerinin gözlemlenmesi, servis edilip tüketilmesi ve üzerine konuşulması” olarak tanımlarsak, kültürel bir paylaşım ve yaşamdan zevk alma uğraşı olarak da görebiliriz. Eğer tanımı böyle yaparsak gastronominin tarih, coğrafya, kimya, kültür gibi bir çok alanı içeren bir dal olduğunu görebiliriz. Ayrıca salt yemek değil, içeceklerin de tüketildiği ve paylaşıldığı bir yaşam biçimi olduğunu da not etmekte yarar vardır. Bu çalışmada, günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı olan internetin ve farklı uygulamalarının konumuzu ilgilendiren birden fazlasından bahsedilmiş ve tanımlamaları yapılarak örnekler verilmiştir. Araştırma sırasında, her geçen gün yaygınlaşan seyahat ve yemek blogları incelenmiş ve okunma, tıklanma, google analytics, Alexa, web trafik, dışarı link sayısı ve daha bir çok parametre ile sıralanarak bir “en iyiler” listesi çıkartılmıştır. Ardından bu liste kullanılarak bir anket çalışması yapılmış ve hipotezler üretilerek bu varsayımların sağlama oranları istatistiksel metodlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada temel amaç, seyahat ve yemek bloglarını kullanan, düzenli ziyaret eden insanların, seyahat destinasyonlarını seçerken bu blogların içeriklerinin şeçimlerine ne kadar etkisi olduğu ölçümlemek olarak tanımlanabilir. Toplam 331 kişiye yapılan bu anket sonucunda yayıncılarının beklediği kadar her blogun turistik destinasyon seçiminde etkisinin çok fazla olmadığı gözlemlenmiştir. Durum böyle olunca, sosyal medyada geniş yer alan yemek ve seyahat bloglarının hangi özelliklerinin Gastronomi Turizmi destinasyonu seçerken etkili olduğunu bulmak bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Buna cevap arayacak bir çerçeve model önerilmiş ve bu model çıktıları bildiride öneri olarak sunulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC