18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİstanbul Toplu Taşıma Ağı Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Emre Aladağ
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emre.aladag_AT_boun.edu.tr
Anahtar Kelimelerveri görselleştirme, ağ bilimi, çizge, toplu taşıma, ulaşım ağı
ÖzetTrafik sıkışıklığı, günümüz metropollerinin en büyük sorunlarından birisidir. Dünyada her gün milyonlarca saat trafik sebebiyle boşa gitmekte, çalışanların ve öğrencilerin verimi düşmektedir. Trafiği azaltmak için trafiğe katkıda bulunan etkenlerin tespit edilip çözüm yoluna gidilmesi elzemdir. Çözüme yönelmeden önce sorunun asıl kaynağı iyice tespit edilmelidir. Hatalı tasarlanan ulaşım altyapıları yahut plansız kentleşme bu kaynakların en önemlilerindendir. Bu çalışma, İstanbul'daki toplu taşıma ağının analiz edilerek şehirdeki yapısal darboğazların tespit edilmesini amaçlamaktadır. Otobüs güzergahlarının konumsal ağ şeklinde kurgulanıp analiz edilmesiyle trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalar tespit edilmiştir ve tespitler gerçek hayat deneyimleriyle uyumludur.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Açık Veri, Açık Devlet
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Mekansal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC