18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTurizm İşletmelerinde Sanal Kaytarma: Teorik Bir İnceleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuzhan Serttaş
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oguzhan1071_AT_windowslive.com

Yazar 2
Name: Güntekin Şimşek
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gsimsek_AT_adu.edu.tr
Anahtar KelimelerSanal kaytarma, siber aylaklık, işyeri sapkınlığı.
ÖzetKonaklama işletmelerinde çalışan işgörenler mesai saatleri içerisinde iş ile ilgili veya iş dışı internet aktivitesinde bulunması sonucunda konaklama işletmelerinin sanal kaytarmaya karşı alabileceği önlemler araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Ayrıca literatürde sanal kaytarma ile ilgili fazla çalışmanın olmaması, araştırmanın yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Turizm işletmelerinde sanal kaytarma ile detaylandırılan araştırma sonucunda ise işverenlerin sanal kaytarmaya karşı işgörenleri bilgilendirerek üretim kayıplarının azalmasını sağladıkları saptanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC