18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKNIME Yazilimi Ile Kimyasal Analiz Verilerinin Kümelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oguz Akpolat
Org: Mugla Sitki Kocman University
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sinem Caglar Odabas
Org: Mugla Sitki Kocman University
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerLiquidambar orientalis Miller, uçucu yağ, kümeleme analizi, KNIME
ÖzetKimyada deneysel verilerin değerlendirilmesi neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi açısından istatistiğin ilkelerine, veri gruplarının oluşturulması ve anlamlandırılması açısından veri madenciliği yöntemlerine, optimum deney tasarımlarının gerçekleştirilebilmesi açısından modelleme ve optimizasyon tekniklerine ihtiyaç duyar. Veri madenciliğinin bir konusu olan kümeleme teknikleri; uzaklık matrisini kullanarak nesneleri veya değişkenleri kendi içinde homojen ve kendi aralarında heterojen gruplar oluşturmaya sağlamaktadır. Bu çalışmada bu araştırmanın konusu olarak seçilen Muğla yöresine özgün bir bitki olan sığla (Günlük) ağacı yapraklarının kromatografik kimyasal analizi yapılarak onun özelliklerini veren kimyasal bileşimi belirlenmiştir. Son olarak da kimyasal özellikleri sağlayan majör bileşenlerin dağılım oranlarının sayısal değerlerine KNIME adlı açık kaynak kodlu yazılım kullanılarak kümeleme analizi uygulanmış ve böylece araştırılan bitkisel materyelin orjinleri tanımlanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC