18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİç mekan Tasarımında dijital yöntemler: örnek bir Çalışma Seramik Atölyesi ve etkinlik alanı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin UZUN
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turkanuzun_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerDijital tasarım, dijital modelleme, dijital görselleştirme, 3d Max, iç mekan,mimari, modelleme, görselleştirme,Mimarlık Fakültesi ,yüksek lisans, iç mekan, seramik atölyesi
ÖzetDijital Teknolojiler, Üç boyutlu görselleştirme Programları, farklı modelleme yöntemleri diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi Mimarlık alanında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde İç Mimarlık Bölümü Yüksek lisans programında yürütülen bir projenin modeli ve modele geçiş süreci aktarılacaktır. Proje konusu Kadıköy'de bir "Seramik Kafe" tasarımıdır. Kafe projesi aynı zamanda bir atöyle-toplanma yeri, seminer ve workshopların yapıldığı bar ve satış birimini de içeren çok amaçlı bir mekan projesi tasarımıdır. 3 boyutlu model çalışmasından önce tasarım aşamaları tamamlanmıştır. Fonksiyon şeması, işlev dağılımı ve hiyerarşisi,mekanın kullanımı ve buna bağlı olarak eskiz süreci tamamlanmıştır. Seramik Kafe'nin birden fazla işleve hizmet etmesi projenin ana temasıdır. Bu temadan yola çıkılarak proje için belirlenen fonksiyonların işleyiş şeması ve plandaki dizilişlerinin kararı eskiz sürecinde verilmiştir. Tasarım kararlarının ana hatlarıyla belirlenmesinin ardından Mekan kurgusu ve bu mekanın yerleşim şeması , mekanların kullanıcıları ve yaş grubu, kişi sayısı gibi faktörlerde gözönüne alınarak plan şemasına işlenmiştir. Bu şema yerleşiminin ardından alanların kullanımı için ayrılacak metrekareler netleşmiştir. Ayrı fonksiyonların bütünleşik bir planda çözümü bu projenin genel konseptini oluşturmaktadır. Yerleşim kararları, işlevler arası geçişler bağlantılar mekanları ayrık ancak bütünleşik çözümü birkaç haftalık eskiz tashihlerinin ardından netleşir. Mimari tasarlama sürecinin sonunda , mekan kurgusu ile birlikte, oran orantı , mekanda konfor, mekanda genel ışık, mekanda aydınlatma havalandırma gibi konular da proje kapsamında değerlendirilmiştir. Netleşen mimari tasarım verilerinin dijital ortama aktarılması ile modelleme başlar.Mekanda Giriş, Cafe - Bar, seramik teknesi, küçük bir yıkama bölümü ve seramik ürünü pişiren bir fırın bulunmaktadır. Arka bölümde Seramik hamuru biçimlendiren biri eğitici diğeri kursiyerin kullandığı 2 adet tekne ,depo, wc'ler bulunmaktadır. Orta alanda Atölye çalışmalarının yapılacağı büyük bir masa ve oturma gruplarından oluşan dinlence alanı bar ve duvarlara yaslanmış açık raf ünitelerinde seramik ürünleri satış amaçlı sergilenmektedir. Çalışmada Seramik kafenin tasarım kararları, 3d modele aktarımı,3d görselleştirme sahneleri, malzeme seçimi,ışık ayarlarıyla birlikte bitmiş bir tasarımın, son sahne simülasyonları ve sonuçları modellemenin görsel sonuçlarıyla birlikte sunulacaktır. Bu çalışma seramik bölümü mezunu ödüllü bir tasarımcı olan Berk Arıl ile yürütücüsü mimar Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin Uzun'un ürünüdür. Çalışma sonucundaki sonuç çıktılar; Tasarımcının yürütücüsünün rehberliğinde edindiği yeni bilgileri, modelle birlikte sahneye aktarma becerisi ve modelleme programlarının proje kapsamındaki edinimlerini ne kadar etkin kullanabildiği; tasarımını sanal gerçeklik boyutuna ne ölçüde taşıyabildiğine dair sonuçlar edinmemizi sağlamıştır. Sonuçta Proje ile paralel sürdürülen modelleme tekniklerini öğrenme sürecinin, tasarımcının görselleştirme becerisine ne gibi katkıları olduğu ? sahneye nasıl yansıttığı?tasarımlarında bu becerileri nasıl kullanabildiği? konusunda elde edilen sonuçların sunulacağı ve değerlendirileceği örnek bir çalışma modelidir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC