18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitimde Yeni Yaklaşımlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zehra SAYIN
Org: MEB - Yeğitek
Country: TR
E-mail: zehrasayn_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitimi
Özet
Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler
Adı, Soyadı,Varsa,
diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
Zehra SAYIN
Ünvanı/Görevi Öğretmen – eTwinning projesi uzaktan eğitim sorumlusu
Kurum/Kuruluş MEB – Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Varsa, web sayfası URL http://itecturkey.org.tr/
https://www.etwinning.net/
http://etwinningonline.eba.gov.tr
Eğitmenin Kısa Biyografisi Konya-Beyşehir’de Doğan Zehra SAYIN, lisan öğrenimini Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliğinde, lisansüstü öğrenimini yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Mobil Öğrenme üzerine tamamladı. 2005 yılında MEB – Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak atandı. Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 2009 yılında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen www.egitim.gov.tr projesinde elektronik içerik geliştirme ve öğretim tasarımı üzerine çalıştı. Aynı proje kapsamında 300’den fazla öğretmene dijital içerik hazırlama konusunda eğitim verdi. Daha sonra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinde portal tasarımı, uzaktan eğitim ve 21. Yüzyıl pedagojileri konularında çalıştı. Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülen Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler Projesinin (iTEC) Türkiye ayağının teknik koordinatörlüğünü yaptı. iTec projesinden elde edilen bilgi birikimi MEB öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü tarafından standart eğitim porgramı haline getirilerek merkezi kurslar ile 200 öğretmen Eğitici Eğitmeni yapıldı. Bu eğitimlerin tamamında eğitici olarak görev aldı. Halen Avrupa Okul Ağı bünyesindeki eTwinning Projesinin Ulusal Destek Servisinde uzaktan eğitim, uzaktan eğitim ile öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi, Web 2.0 araçları ve yenilikçi pedagojiler üzerine çalışmakta, ayrıca bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir
Bölüm 2: Kursa Ait Bilgiler
Kurs Adı Eğitimde Yeni Yaklaşımlar –Teknoloji Destekli Ders anlatımı
Kursun hedefi Bu faaliyeti başarıyla bitiren her kursiyerin aşağıdaki amaçları gerçekleştirmesi beklenmektedir;,
Bilgi toplumu ve yükselen değerler kavramını açıklar.,
Bilgi toplumunda eğitimin amacını ve önemini bilir.,
Eğitimde bilişim teknolojilerinin öğrenci merkezli kullanılması ve önemini kavrar.,
Eğitimde yenilikçi pedagojilerin tanımı ve önemini bilir.,
Dünyadaki yenilikçi eğitim yaklaşımlarından haberdar olur.,
Eğitimde yenilikçi yaklaşım uygulamalarında öğretmenin rolünü bilir ve kişisel becerilerinde kullanır, diğer öğretmenlere rehberlik yapar.,
Yenilikçi teknolojileri, yenilikçi pedagojiler ile kullanma becerisi kazanır.,
Eğitimde yenilikçi pedagojik yaklaşım süreçlerinde fiziksel ortam ve teknolojik düzenlenmeleri yapar.
Müfredatın öğretiminde web araçlarının yenilikçi pedagojik aktivitelerle öğretmenler tarafından kullanılmasına rehberlik eder.,
Ders konularının öğretmenler tarafından web araçlarıyla hazırlanıp sunulmasını sağlar.,
Öğretmenlerin ve öğrencilerin, yenilikçi pedagojilerle kendi öğrenmelerini yönetmelerine rehberlik eder.,
Öğrenme hikâyelerine dayalı ders planı hazırlamada güncel web araçlarının kullanılması gerektiğini bilir.
Kursa kimler katılabilir? Devlet veya özel okul/ kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler. Eğitimciler, eğitim bilimleri üzerine çalışan akademisyenler katılabilirler.
Katılımcılar için ön-şartlar (varsa) Katılımcıların temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olması beklenmektedir. Konular bir dersin teknoloji destekli olarak işlenmesini içerdiğinden,Katılımcıların öğretmen-eğitimci olmaları, öğretmen-eğitimci adayı olmaları veya herhangi bir şekilde eğitim ile ilişkili olmaları yararlı olacaktır.
Katılımcıların kursa getirmesi gereken
donanım/yazılım (varsa)
Katılımcıların kendi bilgisayarları ile gelmesi gerekmektedir. Varsa tablet bilgisayarları ile katılabilirler fakat eğitim kapsamındaki her uygulamanın tablet desteği olmayabilir. Eğitim esnasında kullanılacak tüm web 2.0 araçları ücretsiz olup muadilleri bulunmaktadır.
Azami katılımcı sayısı (varsa) 20 Kişi
Kapsanacak Konular:,
- Her yarım gün, 1.5 saatlik iki oturum halinde
net 3 saattir
- İki oturum arasında yarım saat çay/kahve molası vardır
- Her oturum eğitim sunumu veya uygulamadır
- Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
- Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız
1.,Gün, 1. Yarım Gün,
Eğitimde Dönüşüm,Bilgi Toplumu ve Yükselen
Değerler,Bilgi Toplumunda Eğitim,Eğitimde Bilişim
Teknolojilerinin Öğrenci Merkezli Kullanılması ve Önemi,Eğitimde Yenilikçi
Pedagojiler,Tanımı ve Önemi,Dünyada Yenilikçi Eğitim
Yaklaşımları,Eğitim Liderliği,Eğitimde Yenilikçi
Yaklaşımlarda Öğretmenin,Rolü ve Kişisel Becerisi,Yenilikçi Teknolojileri,
Yenilikçi Pedagojilerle,Kullanma Becerisi,

1. Gün, 2. Yarım Gün,
Web Araçlarının Yenilikçi
Pedagojiler İle,Kullanılması,Öğrenci Gruplarının
Oluşturulması,Müfredatın Öğretiminde Web
Araçlarının,Yenilikçi Pedagojik Aktivitelerle Öğrenciler,Tarafından Kullanılması,(Araçlar bilgisayarlarda uygulanacaktır),

2. Gün, 1. Yarım Gün,
GRPS destekli, açık alanda eğitsel bir oyunun tasarımı ve uygulaması
(Actionboand),

2. Gün, 2. Yarım Gün,
Öğrenme Senaryosu Yazma
çalışması,Öğrenme senaryosunun tanımı ve
önemi,Öğrenme senaryosu yazma süreci,Öğrenme senaryosunun
yazılımında güncel teknolojik araçların kullanılması,(Senaryo yazım süreci uygulamaları olarak anlatılacaktır),

3. Gün, 1. Yarım Gün,
Öğrenme Hikayelerine
Dayalı Ders Planı Hazırlamada Güncel Web Araçlarının Kullanılması,Öğrenme
aktivitelerinin tanımı, önemi ve ayrıntılı uygulanması,Katılımcı Gruplarının Ders İçeriğine Uygun Web Araçlarını Seçmesi, Kullanması ve bunları ders planı halinde hazırlaması,(Katılımcıların ders planlarını bilgisayarlarında hazırlayacaklardır),

3. Gün, 2. Yarım Gün,
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı,Eğitimde Proje
Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü ve Kişisel Gelişimi için Uluslar Arası Proje Geliştirme Ortamlarının Tanıtımı,(Uygulamalı olarak gösterilecektir),

4. Gün, 1. Yarım Gün,
Blog tasarımı ve blogların eğitim amaçlı kullanımı.,Öğrenme günlüğü, portfolya tarasarımı,İletişim becerileri,(Uygulamalı olarak gösterilecektir),

4. Gün, 2. Yarım Gün,
Eğitime katılan grupların yaptıkları çalışmaları sunmaları ve değerlendirme süreci,Kapanış
Diğer Bilgiler Bu eğitim 2010 -2014 yılları arasında Türkiye’de yürütülmüş olan iTEC projesinin çıktılarına dayanmaktadır. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından eğitimler halen verilmeye devam etmektedir. Eğitimin 5E modeli, proje tabanlı eğitim, teknolojinin eğitime entegrasyonu gibi temelleri bulunmaktadır. Daha fazlasına itecturkey.org.tr ve http://itec.eun.org/
adreslerinden erişilebilinir.
Başlıklar AB-Kurs
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC