18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilişimin Kuramsal Temelleri: Bilişim Matematiği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rifat Çölkesen
Org: Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ
Country: TR
E-mail: rifat_AT_colkesen.com
Anahtar Kelimelerkuramsal bilişim, bilişim matematiği, sayılar teorisi, kümeler teorisi, ağaçlar, graf teorisi, stokastik süreçler, arama makinaları modellenmesi
ÖzetBilişim matematiği; bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve kısacası bilişim bilimine dayalı tüm disiplinlerin en temel konusudur; bilgisayar kuramının temeli bilişim matematiğidir. Bilindiği gibi, eğer, “matematik tüm bilimlerin kraliçesi” ise “bilgisayar uygulamaları da katkısından dolayı tüm mühendisliklerin, sosyal bilimlerin ve tıp biliminin kralıdır”, denilebilir. Bilişim matematiği bir açıdan da “uygulamalı ayrık matematik” gibi düşünülebilir; ancak ayrık matematik hem konular açısından hem de ele alınan örnekler açısından günümüz bilişim uygulamalarını tam olarak kapsayamaması özel olarak bilişim matematiğini gündeme getirmiştir. Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik konularını, veri yapıları ve algoritma konularını, graf teorisini, ağaçlar tanımını, otomata kuramını, kriptografi konusunu ve olasılık teorisini kapsamaktadır. Bilgisayar olimpiyat soruları incelendiğinde, soruların büyük bir kısmının bilişim matematiği kapsamında olduğu ve bilişim matematiği ile çözülebileceği görülür. “Tüm bilim dallarının kraliçesi matematiktir; bu bilişim uygulamalarında da geçerlidir...” Bu çalışmada bilişimin kuramsal temellerinin neler olabileceği konusu hem bilimciler hem de sektör çalışanları geribildirimlerine göre tartışılmış, belirlenmiş ve hazırlanan örnek belgelerin metodolojisi ele alınmıştır. Ayrıca "Bilişim Matematiği" adlı bir kitap hazırlanmıştır. Bilişimin kuramsal temellerine gerektiği gibi vakıf olmak hem yazılan kodların verimliliğine hem de bilişim projelerinin kalitesine olumlu yansıyacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC