18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGoogle Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Onur KARASOY
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Muğla
Country: TR
E-mail: okarasoy_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Serkan BALLI
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Muğla
Country: TR
E-mail: serkan_AT_mu.edu.tr
Anahtar KelimelerGenetik Algoritmalar, Gezgin Satıcı Problemi, Google Maps
ÖzetGezgin satıcı problemi optimizasyon (eniyileme) alanında uzun yıllardır üzerine çalışılan ve çözümü zor olarak kabul edilen (NP-Zor) bir problemdir. Özellikle rota belirlemenin gerekli olduğu iş alanlarında bu probleme sıklıkla rastlanmaktadır. Sadece matematiksel yöntemlerle çözüm bulmanın bazen imkânsız olduğu bu probleme sezgisel yöntemlerle çözüm aranmaktadır. Bu çalışmada meta sezgisel bir yöntem olan genetik algoritma ile Google Maps kullanarak harita üzerinde işaretlenmiş noktalar için en kısa (optimum) rota belirleyen bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Mekansal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC