18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb 3.0 Teknolojisinin Açık Kaynak Yazılımlarla Uygulanması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa YENİAD
Org: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: myeniad_AT_ybu.edu.tr
Anahtar KelimelerSemantik Web, Semantikleştirme, SPARQL, Web 3.0, OWL
ÖzetBu çalışmada, ilişkisel veritabanı yönetim sistemindeki veriler, geliştirilen bir ontoloji bağlamında ve semantik eşleme (mapping) metodu kullanılarak, yeni nesil Web 3.0 teknolojisine uygun hale dönüştürülmüş ve Semantik Depo yazılımına aktarılmıştır. Dönüştürme işleminin başarı düzeyini test etmek amacıyla ilişkisel veriler ile semantik veriler arasında tutarlılık karşılaştırması yapıldığında, semantik depo yazılımındaki verilerde herhangi bir kayıp yaşanmadığı görülmüş; verilerin karşılıklı doğrulanmasıyla semantikleştirme işleminin başarılı olduğu anlaşılmıştır. Bu araştırmanın yeni nesil Web 3.0 teknolojisinin uygulanmasının önündeki engellerden biri olarak görülen ilişkisel verilerin henüz semantikleştirilmemiş olması problemine otantik bir çözüm örneği olabileceği ve ayrıca kullanılan araçların tümünün açık kaynak felsefesine dayanması açısından, söz konusu yazılımların yeni nesil web teknolojisinde işe koşulmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC