18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKüreselleşen Ekonomide Dijital Oyunlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Deniz Kan
Org: Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Doktora Öğrencisi
Country: TR
E-mail: kanndeniz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi toplumu, yeni ekonomi, yeni bilişim teknolojileri, dijital oyunlar
ÖzetKüreselleşme süreci ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yeni bir yapılanma sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler bilgi ve enformasyonun öneminin artmasına, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin giderek ağlar etrafında örgütlenmesine sebep olmuştur. İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler, yeni ağ ekonomisi ve yeni bilgi teknolojilerini oluşturan dijital oyunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren gelişme gösteren dijital oyunlar, ülkemizde ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birisi haline gelmiştir Bu sebeple, küreselleşen ekonomide yeni ekonomi alanlarından birisi olarak karşımıza çıkan dijital oyunlar ele alınacaktır Bu çalışma, küreselleşen ekonomide ve enformasyon toplumu sürecinde ortaya çıkan dijital oyun ve gelişimini konuyla ilgili ayrıntılı literatürden elde edilen veriler ve Castells’in enformasyonel, küresel ve ağ etrafında örgütlenen “yeni ekonomi” kavramı çerçevesince inceleyecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC