18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPostmodern Çağda Hibrit Üniversite Modeli ve Türkiyede Uygulanabilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Dinçer
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: edincer_AT_adu.edu.tr
Anahtar Kelimelerhibrit üniversite, uzaktan eğitim, açık öğretim, karma öğretim
ÖzetHibrit üniversite kavramı ülkemiz için yeni olsa da dünyada pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan melez bir öğretim modelidir. Bu çalışmada hibrit üniversite modelinin dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak Türkiye için uygulanabilirliği tartışılacaktır. Açık öğretim sisteminde Türkiye’de ilkleri başarmış bir kurum olarak Anadolu üniversitesinin hali hazırda uyguladığı hibrit kurslardan yola çıkılarak Türkiye’de bu öğretim modeli tasarısı, mevcut sistem içerisinde, üniversite özel sektör bağlamında nasıl uygulanabilir ve geliştirilebilir sorusuna yanıt aranacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC