18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Nesil Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Caner Güney
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: guneycan_AT_itu.edu.tr
Anahtar KelimelerSemantik CBS, 3B CBS, Coğrafi Web Servisleri, Coğrafi Veri Portalları, Büyük Konumsal Veri, Ulusal CBS
ÖzetBilişim çağında yaşıyor olmamıza karşın halihazırda kurum ve kuruluşlar ürettikleri ya da elde ettikleri verileri/bilgileri silo mantığı çerçevesinde veri adaları olarak saklamaktadır. Mekansal Veri Altyapılarının (SDI) ve geoportalların etkin olarak kullanıldığı 21. yüzyılda mekansal verinin yönetişiminde daha etkin yollar aranmakta ve ayrıca bilgisayarların/ajanların bu yönetişimin bir parçası olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu biçimde karar-destek süreçlerinden zayıf yapay zeka (weak artifical intelligence) yaklaşımına dayalı karar-verme süreçlerine ulaşılacaktır. Bu tür yaklaşımlar ülkeler, kıtalar ve hatta Birleşmiş Milletler altında global vizyonla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında mekansal veritabanında bulunan verileri/bilgileri kullanmak için kavramsal yapılarının veri modelleme kısmında nasıl oluşturulabileceği, aplikasyon şemalarına (application schema) nasıl geçilebileceği ve implementasyonlarının nasıl yapılabileceği konusunda ISO ve OGC standartlarıyla uyumlu bir metodoloji açıklanacaktır. Bu metodoloji ayrıca ontolojilk yaklaşımla zenginleştirilerek ajanlarla birlikte insanların nasıl birlikte çalışabileceğini gösterir semantik mimari ile zenginleştirilecektir. Çalışmanın bir diğeri bileşeni de sözü edilen mekansal bilişim yaklaşımı ile Mekansal Veri Altyapısı felsefesinin nasıl etkinliğinin arttırılabileceğidir. Bu ve benzer metodolojik yaklaşımlarla oluşturulacak mekansal bilgi sistemlerinde insanlar ve ajanlar birlikte çalışabilecek, ajanlar tek başlarına karar-verme sürecini gerçekleştirebilecektir.
Başlıklar Teknik Konular:
Ulusal Ve Kurumsal Politikalar:
AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Veri Madenciliği
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC