18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAnlamsal Web’de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım: Oracle Performans Değerlendirmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emine Sezer
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emine.sezer_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Okan Bursa
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okan.bursa_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Özgü Can
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozgu.can_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerAnlamsal Web, Ontoloji, Bilgi Deposu, Büyük Veri, Sağlık Bilgi Sistemleri
ÖzetAnlamsal Web, makineler tarafından okunabilen ve kavramsal olarak anlaşılabilen bilginin temsil edilmesini sağlamak amacıyla bugünkü web’in genişletilmesi olarak görülmektedir. Anlamsal web, klasik veri yönetiminde yer alan verimli bilgi depolama, sorgu optimizasyonu ve veri entegrasyonunun sağlanması ile ilgili problemlere çözüm getirmektedir. Bu amaçla ontolojilerde tanımlanan bilgi veri depoları, dosyalar gibi farklı ortamlarda tutulmaktadır. Bilgi depolama ve sorgulama açısından anlamsal web desteğini veren ilk veritabanı Oracle’dır. Sağlık alanı tanımlanan, depolanan ve izlenen bilgi açısından bakıldığında oldukça büyük, karmaşık ve dağıtık bir ortamdır. Bu çalışmada sağlık alanına ait büyük verinin Oracle üzerinde depolanarak, sorgulanması üzerine elde edilen performans değerlendirilmeleri sunulmaktadır.
Başlıklar Akademik Konular:
Teknik Konular:
AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC