18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAltıgen Hücresel Otomatlar ile Tavaf Alanı Benzetimi Modeli
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Kaya
Org: Kavram Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: m.umutkaya_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ediz Şaykol
Org: Beykent University
Country: TR
E-mail: ediz.saykol_AT_beykent.edu.tr
Anahtar Kelimelerkalabalık benzetimi, altıgen hücresel otomat, tavaf alanı modeli
ÖzetKalabalık benzetimi genellikle afet ve benzeri durumlarda bina veya alanlardaki kalabalığın güvenli ve hızlı şekilde uygun boşaltma yöntemini belirlemeyi hedef alan çalışma alanıdır. Boşaltma işleminin en az hasar ile gerçekleştirilmesi için gerçek kalabalık hareketlerinin bilgisayar ortamında yazılım sistemleri tarafından benzetilmesi sonucu en az maliyet ve en keskin çözüm yolu elde edilebilmektedir. Bu bağlamda, sosyal kuvvet modeli üzerinde araştırmalar yapılmış ve kütle ile doğru orantılı olarak momentum denkleminden sosyal kuvvet modeli ilkesi çıkarılarak benimsenmiştir. Benimsenen bu sosyal kuvvet modeli ile yayaların benzetimlerindeki hareket eğilimleri değerlendirilmiştir. Bu anlamda uygun bir uygulama alanı olarak literatürde tavaf ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Literatürdeki çalışmalarda hacı adayı olan yayaların yönlü olarak hareket benzetimlerinde hız hataları bulunmaktadır. Bu hataların en temel kaynağı ızgara tabanlı bir hücresel otomat modeli tercih edilmiş olmasıdır. Bu çalışmada, altıgen hücresel otomatlar ile yayaların tüm yönlere olan hareketlerinin daha az hata ile veya hatasız modellemesi sunulacaktır. Tavaf alanı ile ilgili önceki çalışmalar ile kıyaslamalar yapılarak daha gerçekçi modelleme yapıldığı gösterilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Mekansal Bilişim
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC