18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Yönetimi ve Kütüphanelerin Rolü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sami Çukadar
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kütüphane ve E-Kaynaklar Müdürü
Country: TR
E-mail: sami.cukadar_AT_bilgi.edu.tr

Yazar 2
Name: Serkan Kılıç
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uzman Kütüphaneci
Country: TR
E-mail: serkan.kilic_AT_bilgi.edu.tr
Anahtar KelimelerAkademik İletişim Kütüphaneciliği, Akademik Kütüphaneler, Akademik Performans Yönetim Sistemi, Bilimsel Çalışmaların Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve E-Kaynaklar. / Scholarly Communication Librarianship, Academic Libraries, Academic Performance Management System, Scholarly Work Management, Istanbul Bilgi University Library and E-Resources.
ÖzetÜniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Yönetimi ve Kütüphanelerin Rolü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Örneği Özet: Teknoloji ve internetteki gelişmeler, bilginin edinilmesi, düzenlenmesi, korunması, araştırmacılara sunulması ve yayınlanmasında akademik kütüphanelere ve kütüphanecilere yeni roller yüklemektedir. Akademik İletişim Kütüphaneciliği ünvanı ile kütüphaneciler, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının yayın alanının seçilmesi, yayınlanması, derlenmesi, değerlendirilmesi ve üniversite yönetimine sunulması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan bilimsel çalışmaların Kütüphane ve E-Kaynaklar tarafından Akademik Performans Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, yönetime sunulması aşamaları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca Akademik Performans Yönetim Sisteminin kütüphane koleksiyonunun gelişimine olan etkisi ve akademik iletişim kütüphaneciliği de tartışılmıştır. Scholarly Work Management at Universities and the Role of Libraries: The Case of Istanbul Bilgi University Abstract: Technological developments and the raise of the Internet puts extra roles on academic libraries and librarians in terms of acquisition of information, its organization, its preservation and its accessibility by researchers as well as its dissemination. Librarians titled as Scholarly Communication Librarian supports academicians on choosing medium of publication, publishing, compiling, evaluating and reporting to university administration. With this perspective, the steps of tracking, evaluating, reporting of scholarly work of Istanbul Bilgi University academicians on Academic Performance Management System by Library and E-Resources have been explained in details. In addition, the impact of the Academic Performance Management System on Library’s collection development and Scholarly Communications Librarianship have been discussed.
Başlıklar AB-Bildiri
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-yayıncılık ve e-kitap
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC