18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-Defter Uygulamasında Özgün Adat Hesaplama Yazılımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlknur Gür Nalçacı
Org: Idea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Country: TR
E-mail: ilknur.gur_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 2
Name: Salih Bayar
Org: Idea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Country: TR
E-mail: salih.bayar_AT_ideateknoloji.com.tr
Anahtar KelimelerAdat, e-Defter, XBRL, E-Denetim, Veri Madenciliği, Zaman Serileri, Güven Aralığı
ÖzetFirmalar nakit ödeme yapma ve ödeme alma işlemlerini yasal defterlerinde 100 hesap numarası borç ve alacak kaydından takip etmektedirler. E-Defter, Vergi Usül Kanunu'nda belirtilen işletmelerin tutmak zorunda olduğu, dosya boyutları şirket büyüklüğüne göre değişen ama çoğunlukla çok büyük olan yevmiye ve defter-i kebir' lerin elektronik ortama aktarılması, düzenlenmesini ve doğrulanmasını sağlayan bir projedir. Böylece işletmeye ait tüm defter kayıtları elektronik ortamda bir standarda göre tutulması kolay analiz edilebilirlik özelliğini de beraberinde getirmiştir. Veri standart olsa dahi analiz yöntemleri hala görecelidir. Bu kapsamda denetmenlerin kasa kayıtlarındaki fazla tutara adat hesaplanmasında kullandıkları yöntemler karşılaştırılacaktır. Bunun yanında veri madenciliği teknikleri kullanılarak doğrudan veri üzerinden değerlendirmeler yapan yeni bir yöntem ve yazılımı üzerinde durulacaktır. Bu yöntemlerin gerçeklenmesinde XSLT, Java, HTML5, JavaScript, JQuery gibi teknolojilerden faydalanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC