18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDestek Vektör Makinesi Yöntemi ile Bir Duygu Çözümlemesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Evrim Kasaba
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: evrimkasaba_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Engin Yıldıztepe
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: engin.yildiztepe_AT_deu.edu.tr
Anahtar KelimelerDuygu çözümleme, Destek vektör makinesi, Twitter
ÖzetDuygu çözümleme, doğal dil işleme, istatistiksel öğrenme ve metin madenciliği yöntemlerinin kullanıldığı, popüler bir çalışma alanıdır. “Düşünce Çözümleme” ve “Fikir Madenciliği” olarak da isimlendirilmektedir. Duygu analizi bir metin sınıflandırma problemi olup popülerliği ve ticari getirileri sebebiyle günümüzde ilgi gören bir çalışma alanıdır. Son yıllarda sosyal ağlarda, web bloglarında, alışveriş sitelerinde belirtilen yorumların otomatik sınıflandırılması ihtiyacı bu alana olan ilgiyi arttırmıştır. Ticari şirketler, yapımcılar ve siyasiler gibi birçok kuruluş-kişi için isimlerinin ve olayların insanlarda hangi duyguyu oluşturduğu her zaman önemli bir bilgidir. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasından önce bu bilgiyi elde etmek oldukça zor ve masraflıydı. Ancak günümüzde insanların duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği platformlar bu alandaki araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Duygu çözümlemede temel iki yaklaşım bulunmaktadır; sözlük tabanlı yaklaşım ve istatistiksel yaklaşım. Sözlük tabanlı yaklaşımlar, duygu çözümleme işlemlerinde anlamsal bir sözlük veritabanını kullanan yarı denetimli yaklaşımlardır. İstatistiksel veya makine öğrenmesi yaklaşımları ise etiketli eğitim verisi üzerinden öğrenen denetimli yöntemlerdir. Destek vektör makinesi de bu yöntemlerden biridir. Bu çalışmada, duygu çözümleme ve güncel kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve destek vektör makinesi yöntemi kullanılarak yapılan uygulama tartışılmıştır. Uygulamada, Twitter verileri kullanılmıştır. Çalışma R istatistiksel programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC