18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇocukların Yazılım Eğitimi için Yeni Bir Programlama Dili: Huhu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Köse
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mehmet_AT_linux.com
Anahtar Kelimelerhuhu, yazılım eğitimi, programlama, eğitim
Özet1. Giriş 21. Yüzyılın hemen başında Dot-Com balonu ile sarsılan internet sektörü, kendini birkaç yıl içinde tekrar toparlayarak etkili internet girişimlerini ortaya çıkardı ve milyon dolar seviyesinde değerlemelere kolaylıkla ulaşabilen girişimler, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, sürekli en yeniyi en hızlı şekilde tüketmek isteyen internet kullanıcıları ile kısa zamanda büyük bir ekosistem haline geldi. 20. Yüzyıl'ın aksine ham madde ihtiyacı olmaksızın sadece teknoloji kabiliyeti ile başarılı ve karlı şirketlerin ortaya çıkabiliyor oluşu, devletleri de okullarda yazılım dersleri vermeye, vatandaşları için bu alanda farkındalıklar oluşturmaya, kurulan teknoloji şirketlerini desteklemeye itti [1]. Bunun yanında internet sektörü içindeki büyük girişimler ise yetenekli insanları erken yaşta keşfetmek için lise öğrencilerine staj imkanları sunmaya, daha genç yaştaki öğrencilere yazılım eğitimi vermek üzere çeşitli eğitim organizasyonlarını desteklemeye başladılar [2]. Çocuklara ve gençlere yazılım öğretme amacı ile birçok üniversite, kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş ve topluluk etkinlikler ve projeler yürütmektedir. Ağırlıklı olarak programlama mantığını görselleştirerek kazandırmaya çalışan bu projeler, eğitimin paydaşı olan birçok bireyden de gönüllülük esaslı olarak destek almaktadır. Ayrıca devlet başkanlığı düzeyinde bireylerin desteğiyle yazılım organizasyonlara dikkat çekilmeye çalışıldığı görülmektedir. 2. Problem Temel programlama mantığını Scratch ve türevi görsel yazılımlar ile kavrayabilen öğrencinin gerçek bir programlama dili ile buluştuktan sonra geliştirme yapabilmesi için bir takım zorlukların bulunduğu görülmektedir. Öğrencilerin anadillerinin dışında bir dil bilmek zorunda olmaları, yeni öğrenecekleri dilin yapısının, öğrendikleri görsel arayüz ile benzerlik taşımaması öğrenciye yeterli hazırbulunuşluluğu sağlamamaktadır. 2. Proje Hakkında Huhu, açık kaynaklı bir proje olup, kodları internet üzerinden erişilebilecek bir konumdadır [3]. Python dili ile geliştirilmiş bir sözdizimi yorumlayıcısından ibaret olan proje, Linux işletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir. Web üzerinden kullanılabilecek bir komut satırı arayüzü geliştirilmesi de planlanmaktadır. 3. Amaçlar Huhu projesi, görsel olarak yazılım mantığını kavramış öğrenciye komut satırı üzerinde, gerçek programlama dillerine yakın bir seviyede, öğrencinin ana dilinde ve giriş seviyesi programlama yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Temelde kendine has bir sözdizimi ve kod girdilerini yorumlayan, çalıştıran bir mekanizmayı içeren Huhu, gerçek bir programlama dili olmayıp, öğrencinin gerçek bir programlama diline geçişine kadar refakat etmeyi amaçlamaktadır. 4. Sonuç Bahsi geçen problemler nezdinde, daha kolay bir programlama eğitimini sağlayabilmeleri için eğitimcilere kolay anlaşılabilir, kolay kurulabilir, kolay kullanılabilir bir programlama dili arayüzü inşa edilmekte, eğitimcilere bu noktada bir içerik oluşturulması planlanmakta ve bir topluluk oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca özgür bir yazılım olan Huhu, yazılım bilgisine sahip ve katkı sağlayabilecek eğitimcilerden ve yazılım geliştiricilerden de destek beklemektedir. [1] http://webrazzi.com/2014/02/12/birlesik-krallik-zorunlu-programlama-dersi/ [2] http://code.org [3] https://github.com/mehmetkose/huhu
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC