18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAlıntı ve Referans Düzenleme Programlarının Karşılaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burak KAYA
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burak.kaya_AT_adu.edu.tr

Yazar 2
Name: Önem YILDIZ
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onem.yildiz_AT_adu.edu.tr

Yazar 3
Name: Mahmut SİNECEN
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mahmut_AT_adu.edu.tr
Anahtar KelimelerReferans, Atıf, Yönetim, Karşılaştırma
ÖzetAtıf ve Referans Yönetimi Programlarının Karşılaştırılması Referansların ve atıfların doğru düzenlenmesi, okuyucu ve hakemlerin akademik çalışmayı değerlendirmelerinde büyük bir öneme sahiptir. Yazar veya yazarların hazırladıkları akademik çalışmayı okuyuculara aktarmada yaşadıkları en önemli problem yayıncıların farklı referans ve atıf düzenlerine sahip olmasıdır. Yazarların çalışmaları için harcadıkları zaman haricinde böyle bir ekstra iş yükü ile uğraşmamak istemeleri nedeniyle atıf ve referansların yönetimi ve düzenlenmesi için ek program kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Fakat farklı birçok referans ve atıf yönetim programı olması yazarların hangi programı tercih etmeleri gerektiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, akademik çalışmalarda kullanılan farklı alıntı ve referans yönetimi programları özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuçların daha reel ve bağımsız olabilmesi için çalışmada değerlendirilen programları daha önceden kullanmamış akademisyen grubu ile çalışılmıştır. 1 ile 10 arasında puanlamaya sahip 10 maddeden oluşan ‘Alıntı ve Referans Yönetim Programları Değerlendirme Ölçeği’ hazırlanarak bu akademisyen grubu üyelerinin programları kullanımları sırasında yaşadıkları deneyimleri bu ölçek ile değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Zotero programı 8,67 ortalama değerlendirme puanı ile en başarılı referans ve alıntı yönetim programı olarak belirlenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC