18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zehra Sayın
Org: Meb- yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü
Country: TR
E-mail: zehrasayn_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: S. Sadi Seferoğlu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sadi_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar Kelimelerkodlama eğitimi, eğitim politikaları, 21. yüzyıl becerileri
ÖzetYeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC