18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSpring MVC ile uygulama geliştirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Destan Sarpkaya
Org: Kod Gemisi Bilişim
Country: TR
E-mail: destan_AT_kodgemisi.com

Yazar 2
Name: Zafer Çakmak
Org: Kod Gemisi Bilişim
Country: TR
E-mail: zafer_AT_kodgemisi.com
Anahtar Kelimelerjava, spring, web, mvc
Özet
Katılımcıların kurs sonunda Spring MVC ile sıfırdan
temel bir proje geliştirebilecek duruma gelmesi hedeflenmektedir.

---
Katılımcılar için ön şartlar: Java programlama ve Nesne yönelimli programlama bilgisi ve teknik belge okuyabilecek düzeyde İngilizce bilgisi.

Bunun yanında daha önce herhangi bir dille web uygulaması geliştirmiş olmak büyük bir artıdır.

---
İçerik:
* Spring framework ve MVC tanıtımı
* Request&response ve temel web kavramları
* Uygulama mimarisinin tanıtımı
* Controller ve template kullanımı
* JPA (Hibernate) ve Entityler
* Criteria API ve sorgular
* Transactions
* Servis katmanı
* DAO kavramı
* Validation
* Exception handling
* i18n yerelleştirme
* Security
Başlıklar AB-Kurs
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC