18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversiteler Ortamında Açık Kaynak Kodlu Bulut Bilişim Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa COŞAR
Org: Hitit Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafacosar_AT_hitit.edu.tr

Yazar 2
Name: İsmail ARIK
Org: Hitit Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailarik_AT_hitit.edu.tr

Yazar 3
Name: Murat DOĞAN
Org: Hitit Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muratdogan_AT_hitit.edu.tr
Anahtar KelimelerBulut bilişim, Risk yönetimi, Açık kaynak
ÖzetGünümüzde bilişim alanında en sık konuşulan konuların başında bulut bilişim (cloud computing) gelmektedir. Bulut bilişim; kurumlar için veri merkezi, enerji, donanım ve yazılım maliyetlerinin düşürülerek hizmetlerin sunulması, son kullanıcılar için ise tüm uygulama, program ve verilere internet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek anlamına gelmektedir. Özel sektörün yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşunda da kullanılmaya başlanan bulut bilişim sunduğu geniş fırsatların ve olanakların yanında belirli riskleri ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu fırsatların getirisi ile göze alınan risklerin sonucunda karşı karşıya kalınabilecek maddi zararların yanı sıra göz ardı edilen güvenlik sonucunda önemli veri kayıpları da yaşanabilmektedir. Bu çalışmada, üniversitemizde açık kaynak kodlu bulut bilişim sistemi tasarlanması, devreye alınması ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hitit Üniversitesi personelleri için kullanıma sunulan ve açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olan hitit-bulut sistemi açıklanmıştır. Bu sisteme kullanıcıların entegrasyonu, authentication aşamasından depolama ve paylaşım süreçlerine kadar güvenlik kavramı ön planda tutularak ayrıntılardan bahsedilmiştir. Ayrıca, bulut bilişimde risk ve güvenlik konusu üzerinde durularak uygulama sürecinde yaşanan zorluklar ve karşılaşılan problemler hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır Bu çalışmanın bulut bilişime geçmeye karar veren kurumlara tanıtıcı ve faydalı bilgiler vereceği düşünülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC